Elfeniks-SU d.o.o.

Kontakt

Adresa

Fočanska 50, Subotica, Srbija

Matični broj

21384208

PIB

110765286