Energotok d.o.o.

O kompaniji

ENERGOTOK D.O.O. Beograd
Dimitrija Koturovića 54
11090 Beograd
tel/faks: 011/3907-508; 3908-047; 3907-874
Preduzeće za izvođenje i projektovanje termoenergetskih,
termotehničkih i procesnih instalacija
______________________________________________________

Raspisuje oglas za prijem u radni odnos:
PRIPRAVNIK
diplomirani mašinski inženjer (VSS ili master)
smer: termotehnika, termoenergetika ili procesna tehnika
bez radnog iskustva
znanje engleskog jezika
rad na računaru
vozač sa dozvolom B kategorije
UPRAVNIK GRADILIŠTA
mašinski inženjer ili diplomirani mašinski inženjer (VS ili VSS)
smer: termotehnika, termoenergetika ili procesna tehnika
minimum 4 (četiri) godine radnog iskustva na izvodjenju radova u oblasti termoenergetike, termotehnike i procesne tehnike
znanje engleskog jezika-poželjno
rad na računaru
vozač sa dozvolom B kategorije
DIREKTOR IZVRŠENJA
diplomirani mašinski inženjer (VSS ili master)
smer: termotehnika, termoenergetika ili procesna tehnika
minimum 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodjenju firmom koja se bavi izvodjenjem radova u oblasti termoenergetike, termotehnike i procesne tehnike
rad na računaru
vozač sa dozvolom B kategorije

Oglas ostaje otvoren do popune radnih mesta.
Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova dostaviti na adresu:
email:office@energotok.rs


Kontakt

Adresa

Saveza boraca 7a, Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

17154079

PIB

100172936

Broj zaposlenih

< 20