Eon+

Eon+

O kompaniji

Eon+ kreira digitalne sisteme za održivi razvoj i zaštitu životne sredine. Više o kompaniji na sajtu: www.eon-plus.com

Envigo je jedinstvena softverska platforma za procenu uticaja projekata na životnu sredinu i društvo, razvijena od strane Eon+. Envigo pomaže stručnjacima da efikasnije, objektivnije i transparentnije izrade studije procene i podele ih sa nadležnim organima i javnošću. Više na sajtu proizvoda: www.envigo.software

Kontakt

Društvene mreže
Adresa

Dr Dragoslava Popovića 7/17, Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

20909331

PIB

107981240