EuroRačunovodstvo d.o.o.

EuroRačunovodstvo d.o.o.

O kompaniji

Euroračunovodstvo u svojoj ponudi ima široku lepezu usluga . Uvek smo nastojali da svojim klijentima pružimo nešto više. Stoga idemo u korak sa vremenom i usavršavamo se. 

Neke od naših usluga su:
-izrada biznis plana
-poresko i pravno savetovanje
-vođenje poreskih evidencija
-knjiženje glavne knjige
-vođenje registra osnovnih sredstava i amortizacija
-analitička evidencija konta
-obračun poreza na dodatu vrednost i izrada obrazaca
-obračun zarada i izrada obrazaca za zarade
-obračun ugovora o delu i autorskih honorara
-obračun zakupa i izrada obrazaca
-izrada platnih naloga za e-banking
-izrada ugovora o pozajmici
-izrada završnog racuna
-riprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica
-informisanje o zakonskim obavezama i olakšicama u vezi sa raznim segmentima Vašeg poslovanja
-izrada ugovora o radu za zapošljavanje na određeno, neodređeno vreme, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o dopunskom -radu, ugovora o delu i slično, aneksa ugovora o radu, rešenja i potvrda za zaposlene-


Uvek možete da se oslonite na nas ukoliko imate nekih nejasnoća. Tu smo da Vas posavetujemo. Trudimo se da Vam uvek damo brz i efektivan savet.

Kontakt

Adresa

Karađorđev trg 40 E, Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

20427299

PIB

105627428

Broj zaposlenih

< 20