Exchange Card d.o.o.

Exchange Card d.o.o.

O kompaniji

eXchange Card d.o.o. je osnovana sa namerom da svojim klijentima obezbedi okruženje u kome mogu da razmene sopstvene proizvode, usluge i neiskorišćene kapacitete, za proizvode i usluge koji su im potrebni, štedeći sopstvena novčana sredstva, ojačavajući novčane tokove, podižući profit uvećanom prodajom i jeftinijom nabavkom. Kompanija koristeći specijalistička znanja, alate i visoko obučene profesionalne kadrove, pruža usluge privrednim subjektima prilikom razmene dobara i usluga, kroz nemonetarne barter transakcije.

Poslovanje nemonetarnim transakcijama omogućuje uštedu novca, tako što za proizvode i usluge plaćate sopstvenim proizvodima, kroz poslovnu mrežu kompanije eXchange Card d.o.o. Kompanija pruža kvalitativno nov način poslovanja, novo tržište sa svim svojim specifičnostima i nove distributivne kanale, koji klijentima pomažu da poboljšaju poslovne performanse.

Naši zaposleni su prodajni konsultanti, menadžeri računa i administrativni službenici.

Prodajni konsultanti - uključuju nove članove u program razmene. Oni to rade na osnovu potreba postojećih članova. Ukoliko postanete član kompanije, naš Sales konsultant će da uključuje firme koje su komplementarne vašem poslovanju, omogućavajući da sa njima razmenjujete vaše proizvode usluge i neiskorišćene kapacitete.

Menadžeri računa - pomažu klijentima kompanije u upravljanju sredstvima na barter računu. Oni pomažu pri dobijanju beskamatne kreditne linije, revidiraju kreditni limit u barter dinarima. Account menadžeri pomažu u pronalažanju robe koja je potrebna u mreži naših članova. Na ovaj način oni ubrzavaju proces razmene.

Administrativni službenici - Call centar pomaže klijentima da razjasne sve eventualne nejasnoće oko programa razmene i svih instrumenata koji su u njega uključeni. Oni vrše autorizaciju transakcija razmene i pomažu u rešavanju svih eventualnih proceduralnih problema.

 


Kontakt

Adresa

Bulevar Mihajla Pupina 10i vpr.47, 11070 Novi Beograd, Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

17491954

PIB

103009467