Fondacija Tempus

Fondacija Tempus

O kompaniji

  • Fondacija Tempus je osnovana u oktobru 2002. godine s ciljem promovisanja i sprovođenja Tempus programa.
  • Od 2007. godine promoviše program Erazmus Mundus.
  • Od 2009. godine Fondacija Tempus je zadužena za promociju programa Žan Mone.
  • Od 2011. godine Fondacija Tempus je zadužena i za Program za celoživotno učenje.
  • Godine 2013. osnovan je i nacionalni Euroguidance centar kao deo Evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju, kojoj je Srbija pristupila iste godine.
  • Od 2014. godine Fondacija Tempus je nadležna za sprovođenje komponente obrazovanja u okviru najvećeg obrazovnog programa Evropske unije - Erazmus+.
  • Fondacija Tempus je od 2015. i kancelarija zadužena za sprovođenje programa CEEPUS, srednjeevropskog programa za razmenu studenata i nastavnog osoblja.
  • U julu 2016. godine započete su pripremne mere za punopravno učešće Srbije u Erazmus+ programu. Iste godine Fondacija Tempus je postala zadužena i za sprovođenje omladinske komponente programa Erazmus+.
  • U februaru 2019. godine Republika Srbija je postala punopravna članica Erazmus+ programa, a Fondacija Tempus je Nacionalna Erazmus+ agencija.

Kontakt

Adresa

Žabljačka 12, Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

17418491

PIB

102679883

Broj zaposlenih

51 - 100