Frigomax d.o.o.

Frigomax d.o.o.

Kontakt

Adresa

Maršala Tita bb - Jelenča 15000 Šabac, Srbija

PIB

107506942