Grafoplastika

Grafoplastika

O kompaniji

Grafoplastika je štamparija koja proizvodi samolepljive i kartonske nalepnice u rolni, za ručno i automatsko mašinsko lepljenje sa tradicijom dugom preko 30 godina.

Osnovno opredeljenje u politici kvaliteta štamparije jeste da zadovolji kupce i poslovne partnere svojim proizvodima i uslugama. Realizacija takvog opredeljenja bazirana je na stručnim, sposobnim i kreativnim kadrovima i tehničko-tehnološkim resursima koji se neprekidno usavršavaju. Kvalitet procesa rada posmatra se kao osnova konkurentnosti i uspešnosti na tržištu.

Politika kvaliteta uspostavljena je u skladu sa svrhom postojanja štamparije i obuhvata:

  • ispunjenje zahteva i očekivanja kupaca i krajnjih korisnika
  • mere za povećanje zadovoljenja korisnika
  • stalno poboljšavanje kvaliteta proizvoda i usluga
  • obezbeđenje kontinuiranog tehničko-tehnološkog razvoja procesa rada
  • stalnu modernizaciju i obuku kadrova
  • razvijanje dugoročnih i korektnih odnosa sa isporučiocima
  • poštovanje zakonskih propisa i ispunjenje obaveza prema državi
  • aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenju i vrednovanju svih aktivnosti u procesu pružanja usluga.


Podelite vaše utiske o kompaniji na osnovu dobijenih informacija iz profila.

Kontakt

Adresa

Gavrila Principa 11, Novi Sad, Srbija

Kontakt
Matični broj

53520448

PIB

101644044

Broj zaposlenih

< 20