Hausing Centar

Hausing Centar

O kompaniji

HAUSING CENTAR je neprofitna, nevladina organizacija čiji je cilj unapređivanje uslova stanovanja socijalno ugroženih grupa i pružanje podrške njihovoj socijalnoj integraciji i autonomiji. Housing Center je nastao 2004. godine na desetogodisnjem iskustvu kancelarije SDC Housing Office Beograd (Švajcarske direkcije za razvoj i saradnju), kada je osnovan od strane 18 osnivača i osnivačica – kolega i saradnika okupljenih oko realizacije građevinskih projekata realizovanih od strane SDC-a u Srbiji. Housing Centar je registrovan kao udruženje građana. Godine 2009. godine registracija udruženja je uskladjena sa novim Zakonom o udruženjima Republike Srbije.

Kontakt

Adresa

Nušićeva 10, Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

17572695

PIB

103535660