Hutchinson d.o.o.

Hutchinson d.o.o.

O kompaniji

Hutchinson je francuska kompanija koja ima više od 160 godina dugu tradiciju sa operacijama u 25 zemalja širom Evrope, Azije i Amerike. Hutchinson je globalni lider u kontroli vibracija, upravljanja fluidima i zaptivanjima. Naši proizvodi, kao što su antivibracioni nosači, zaptivači, creva, priključci na laktovima i oblikovani gumeni delovi poboljšavaju udobnost i sigurnost na različitim tržištima. Danas se ova rešenja nalaze širom sveta, u automobilima, avionima, brzim vagonima, raketama i podmornicama.

Fabrika Hutchinson u Rumi je počela sa proizvodnjom u februaru 2016. god. U Srbiji ima 2 divizije - FUEL gde se proizvode plastična creva za gorivo i WATER gde se proizvode gumena creva za rashladni sistem automobila. Kupci Hutchinson-a su inostrani renomirani proizvođači: Reno, Peugeot, Mercedes, Land Rover, Suzuki, Ferrari, Volvo, Jaguar, Fiat i drugi.

Hutchinson je deo Total Grupe. U skladu sa kodeksom ponašanja, Total poštuje sve principe i internacionalne konvencije vezane za bezbednost i zdravlje na radu, zaštitu životne sredine, kvalitet i socijalnu odgovornost!
Naše timove spajaju zajedničke vrednosti Total Grupe:
ČOVEK- Naša pokretačka snaga dolazi od žena i muškaraca koji rade za Grupu.
ISTORIJA- Doprinosimo razvoju kopnenog, vazdušnog i pomorskog transporta već 160 godina!
DOBRO RASPOLOŽENJE- Entuzijazam i otvorenost nas vode napred...
UČINAK- Naš cilj je da postanemo vodeći dobavljač za sve vodeće svetske firme.
TRAŽENJE IZAZOVA- Želimo da budemo uključeni u rešavanje svih tehnoloških izazova.

Bezbednost zaposlenih
Konstantno se trudimo da bezbednost svih zaposlenih na radnom mestu održimo na najvišem nivou. Održavamo razne obuke o mogućim rizicima i merama predostrožnosti i na taj način sprečavamo neželjene događaje. Svima nam je u cilju da bezbednost zaposlenih bude maksimalna te svakodnevno održavamo sastanke na kojima diskutujemo i proveravamo da li su ispunjeni svi uslovi za još jedan bezbedan radni dan.

Svi zaposleni imaju priliku da iznesu svoje predloge na temu bezbednosti i da prijave potencijalne nezgode i opasnosti, što se pokazalo izuzetno korisnim jer su na osnovu njihovih zapažanja sprovedena značajna unapređenja.

Našim zaposlenima nudimo:
Stimulativne radne uslove
Priliku za kontinuirani razvoj i usavršavanje
Izazovno i dinamično radno okruženje
Napredovanje u karijeri 

Za dodatne informacije posetite naš web-site: www.hutchinson.com

Kontakt

Adresa

Industrjska 71, Ruma, Srbija

Kontakt
Matični broj

21091189

PIB

108906544