Industrija skroba Jabuka d.o.o.

Industrija skroba Jabuka d.o.o.

Kontakt

Adresa

Trg Maršala Tita 65, Pančevo, Srbija

Matični broj

08047618

PIB

101057287