Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

O kompaniji

Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu je savremena naučnoistraživačka organizacija, istraživačko-razvojni institut sa 70 godina dugom tradicijom istraživanja u oblasti zaštite bilja. Osnovna delatnost Instituta je naučnoistraživački rad iz oblasti biotehničkih i prirodno-matematičkih nauka – biotehnika, biologija, hemija, koje objedinjuju istraživanja iz sledećih naučnih disciplina: fitopatologije, herbologije, entomologije, nematologije, ekologije i zaštite životne sredine. Pored toga, institut je prisutan na tržištu usluga za poslove zdravstvenog pregleda bilja i biljnog materijala u domaćem i međunarodnom prometu, ispitivanje biološke efikasnoti pesticida i registracija đubriva.

Kontakt

Adresa

Teodora Drajzera 9, Beograd, Srbija

Matični broj

07017570

PIB

100265220

Broj zaposlenih

20 - 50