IPON BEZBEDNOST  d.o.o.

IPON BEZBEDNOST d.o.o.

Vaša SIGURNOST je naša OBAVEZA

O kompaniji

Specijalizovanim uslugama iz sektora bezbednosti kompanije se bavimo od osnivanja 2004. godine.Usled širenja naše ekspertize u domenu bezbednosnih usluga i povećenja obima posla, 2009. godine prerastamo u privredno društvo. Predanim radom stvorili smo sintezu znanja, veština i tehnoloških dostignuća koja nas kvalifikuje za efikasnu zaštitu Vaše ličnosti, imovine i poslovanja, kao i događaja i javnih skupova koje organizujete.Dugogodišnjim bavljenjem rizicima svih vrsta stekli smo značajno iskustvo u domenu bezbednosnih poslova. Stečena znanja koristimo za rano detektovanje bezbednosno problematičih situacija, brzo reagovanje i sistematičnu zaštitu. Naši iskusni kadrovi opremljeni su vrhunskom tehnikom za efikasno detektovanje rizika (u samom nastajanju) podižući Vašu bezbednost na najviši mogući nivo. Strateški cilj je maksimalna bezbednost i sigurnost klijenata pod našim nadzorom.Kompanija IPON Bezbednost orijentisana je ka konstantnom unapređenju usluga, kao i permanentnoj edukaciji i obuci kadrova, sa krajnjim ciljem usavršavanja usluga i poslovanja u skladu sa poslednjim svetskim standardima u bezbednosnom sektoru. Kompanija IPON Bezbednost je od 2018. deo korporacije SAT TRAKT DOO . 

Kontakt

Društvene mreže
Adresa

Ticanova 31, Novi Sad, Srbija

Kontakt
Matični broj

21055506

PIB

108726382