Javni beležnik Risto Travar

Kontakt

Adresa

Maksima Gorkog 10/1, Novi Sad, Srbija

Matični broj

17923455

PIB

108648399