Javnobeležnička kancelarija Ivan Roščić, Kikinda

Kontakt

Adresa

Generala Drapšina 6, Kikinda, Srbija

Matični broj

17925695

PIB

111157927