Kopex Min A.D. Niš

Kopex Min A.D. Niš

O kompaniji

Akcionarsko društvo "KOPEX MIN" A.D. Niš osnovano je 10.08.2012.godine, statusnom promenom podele akcionarskog društva "KOPEX MIN-OPREMA" A.D. Niš, sa ciljem povećanja produktivnosti rada radi postizanja boljih finansijskih rezultata i zadovoljenja potreba kupaca kroz brže i ekspeditivnije reagovanje uz istovremeno smanjenje troškova, poboljšanje kvaliteta i uspostavljanje kontinuiteta u procesu rada i proizvodnje. “KOPEX MIN” A.D. Niš je moderno preduzeće dimenzionisano za izradu zavarene čelične konstrukcije kapaciteta 400t-500t mesečno. Preduzeće raspolaže proizvodnom halom, pokrivenom, trobrodnom, raspona 13+25+13 dužine 217 m odnosno površine 10.200 m2. Pored toga raspolaže sa ogromnim placevima za probnu montažu, otvorenim skladištem materijala, protočnom i ručnom peskarom za izvođenjem svih vrsta AKZ i metalizacije. Sve to opslužuje 17 kranova nosivosti 5 do 50 t . Proizvodni prostor je opremljen sa više od 60 aparata za zavarivanje postupcima E, MAG, UP, TIG, uređaj za elektro otporno predgrevanje i dr. Za izradu mašinskih delova koji prate razne tipove čelične konstrucije (bolcnovi, ležišta, obrađena uležištenja, klizne lajsne, točkovi i sl.) posedujemo strugove, glodalice, rendisaljke i borverke. Mogućnost velikog borverka je obrada komada dužine 16 m a visine 4,5 m u jednom prolazu bez okretanja. Takođe poseduje laboratoriju za ispitivanje zavarene čelične konstrukcije bez razaranja (penetrante, ultrazvuk, magnetnofluks i radiografiju), kao i laboratoriju za atestiranje zavarivača i postupka zavarivanja. Hala, oprema i personal su atestirani od stručnjaka Ministarstva Nemačke za izradu zavarene čelične konstrukcije koju smo izvozili na zapadno tržiste do ekonomske blokade više od 10 godina. Montažni placevi pokriveni kranovima za probnu montažu najvećih sklopova imaju površinu od cca 10.000 m2. Po osnovu ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji imali smo dugogodišnju saradnju sa firmama O&K, PWH, POTAIN, ''SCHIESS-DEFRIESS DUSSELDORF ''.

Kontakt

Adresa

Bulevar 12. Februar B.B., Niš, Srbija

Kontakt
Matični broj

07583192

PIB

100501573