KTG Solucije d.o.o.

Kontakt

Adresa

Venac bratstva i jedinstva 60, Subotica, Srbija

Matični broj

21181030

PIB

109430462