Marten Board International

Marten Board International

O kompaniji

MARTEN BOARD INTERNATIONAL je full service kompanija za marketing i medija istraživanja i konsalting osnovana 1999. godine u Beogradu. Kompanija je osnovana kao rezultat težnje grupe eksperata iz pomenutih oblasti da stvore agenciju koja će se profesionalnim pristupom poslovanja i kvalitetnim uslugama izdvojiti od konkurencije i obezbediti konstantan rast poslovanja i maksimiziranje profita. Kompanija je od samog početka okupljala eminentne stručnjake iz oblasti statistike, marketinga, menadžmenta, sociologije i psihologije, čije je iskustvo bilo od presudnog značaja za postavljanje osnovnih postulata poslovanja kompanije.

Pet godina poslovanja kompanije se u najkraćem može opisati kao izuzetno dinamično, sa prosečnom godišnjom stopom rasta od preko 27 %, liderskom pozicijom u zemlji, razvijenom tehnološkom i kadrovskom infrastrukturom, licencama stranih partnera koji su tržišni lideri u oblasti istraživanja u svetu, članstvom u vodećim domaćim i međunarodnim asocijacijama, značajnim strateškim partnerstvima i reference listom na kojoj se nalaze gotovo sve blue chip kompanije koje posluju na domaćem tržištu.

NETWORK Mreža MBI je od samog početka projektovana i planirana na način da odgovori svim zahtevima klijenata u sadašnjosti ali i da održi korak sa razvojem poslovanja u budućnosti. MBI svoje poslovne aktivnosti obavlja na 2 lokacije u Beogradu (Knez Mihajlova 21 i Senjačka 44a), kao i preko partnerskih predstavništva u regionu. Zahvaljujući kvalitetnoj tehničkoj podršci i dobroj organizaciji, komunikacija i poslovanje na 5 lokacija u MBI se ostvaruje bez zastoja u svakom trenutku, tako da kompanija izuzetno uspešno posluje ne samo na lokalnom već i na regionalnom nivou.

BRAND NAME Menadžment MBI je od osnivanja postavio jasne smernice razvoja imidža kompanije. Strateškim partnerstvom sa medijima (Blic, Glas, Danas, Politika, Balkan, Kurir, Reporter, BK TV, TV Pink, TV Studio B, TV Politika itd.) i svakodnevnim predstavljanjem rezultata istraživanja MBI se najširoj javnosti predstavila kao ozbiljna agencija koja je konstantno angažovana na poslovima istraživanja. Gotovo da nema medija u zemlji koji nije objavio prilog ili intervju o Marten Board-u. Zapošljavanje priznatih stručnjaka iz određenih oblasti je kompaniji obezbedilo imidž pouzdanog partnera kod stručne javnosti. B2B istraživanja su pokazala da preko 75% stručne javnosti prepoznaje brand name Marten Board Int.

LICENCE MBI je prva agencija koja poseduje međunarodnu licencu u zemlji. MBI poseduje licence i strateška partnerstva sa najpoznatijim međunarodnim agencijama, čiji su know-how, iskustvo i standardi poslovanja učvrstili lidersku poziciju MBI na domaćem tržištu.
BMRB je nastarija i među najuticajnijim istraživačkim agencijama u Velikoj Britaniji i posluje u okviru vodećeg poslovnog sistema Kantar Group. MBI je otkupio ekskluzivno pravo na najperspektivniju istraživačku metodologiju TGI (Target Group Index) koja se primenjuje u 65 zemalja širom sveta i koriste je isključivo tržišni lideri u pomenutim zemljama. Ekskluzivna licenca važi za Srbiju i Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju.
MBI je od Kantar Group otkupila prava na korišćenje licencirane istraživačke usluge TGI (Fnancial Market Overview) koja je fokusirana na istraživanja u oblasti finansijskih institucija i usluga u Srbiji.

ČLANSTVA MBI je izuzetnim rezultatima poslovanja uspeo da animira priznata međunarodna i domaća udruženja i ostvari članstvo u njima.

  • AMCHAM (Američka Privredna Komora) okuplja sva najznačajnija strana predstavništva i privredne subjekte koji posluju sa međunarodnim licencama u zemlji.
  • ESSOMAR je najznačajnija međunarodna asocijacija istraživačkih agencija u svetu.
  • GMA (Grupacija Marketinških Agencija) je asocijacija pri Privrednoj Komori Srbije. MBI je predsednik za oblast istraživanja
  • Udruženje Istraživača Srbije je prvo stručno udruženje u zemlji iz oblasti istraživanja i statistike.
  • TABOO je stručni časopis o marketingu i istraživanjima. MBI je član upravnog odbora

HUMAN RESOURCES MBI trenutno ima na raspolaganju tim najpriznatijih stručnjaka iz oblasti statistike, sociologije, psihologije, menadžmenta i marketinga koji su ugovorima vezani na duži period rada u kompaniji. Pomenuti tim mesečno je u prilici da objavi preko 30 istraživačkih projekata sa prosečnim uzorkom većim od 500 ispitanika. Takođe, u skladu sa tim, MBI poseduje spremnu anketarsku mrežu od 750 anketara u celoj Srbiji. Mreža anketara je pod direktnim nadzorom 146 supervizora na opštinskom i 22 supervizora na regionalnom nivou. Ovakav sistem kontrole protoka informacija obezbeđuje precizne i kvalitetne podatke sa terena.
Veliki broj stručnih saradnika su honorarno angažovani u MBI za potrebe B2B i drugih složenijih israživanja kako bi odgovorili najspecifičnijim zahtevima klijenata.

" Lista referenca


Podelite vaše utiske o kompaniji na osnovu dobijenih informacija iz profila.

Kontakt

Adresa

Knez Mihajlova 21, 11000 Beograd

Kontakt
Matični broj

00000000