MINS elektro

MINS elektro

O kompaniji

MINS elektro je kompanija koja se prvenstveno bavi:

izgradnjom i rekonstrukcijom trafo-stanica naponskih
nivoa do 500kV; montažom kablovskog pribora na kablovima do 400kV; šemiranje, žičenje i ispitivanje NN ormana, ormana zaštite i upravljanja kao i ormana procesne automatike; ispitivanjem elektro opreme svih naponskih nivoa

Kontakt

Društvene mreže
Adresa

Humska 28, Pančevo, Srbija

Matični broj

20272228

PIB

104928333

Broj zaposlenih

20 - 50