Moj UPRAVNIK

Moj UPRAVNIK

O kompaniji

Moj upravnik doo Beograd je ćerka firma najveće slovenačke kompanije u oblasti upravljanja i održavanja nekretninama SPL Ljubljana d.d., koja sa tradicijom dužom od 50 godina i preko 130 zaposlenih brine o preko 2000 objekata širom Slovenije.

Poslovanje naše Kompanije bazira se na savremenom konceptu upravljanja i održavanja stambeno-poslovnim objektima baziranom na višedecenijskom iskustvu naše matične kompanije i primenjenim iskustvima razvijenih zemalja.

Moj upravnik doo Beograd punopravni je član Slovenačkog poslovnog kluba, i jedna je od pet stotina aktivnih slovenačkih kompanija u Srbiji.


Vizija

Da budemo vodeća Kompanija u segmentu upravljanja i održavanja stambeno-poslovnim prostorom na području Republike Srbije. Sebe vidimo kao pouzdanog partnera vlasnicima stambeno-poslovnog prostora, kao i organima i institucijama koji svoje poslovanje obavljaju u Srbiji, sa profesionalnim odnosom prema upravljanju i održavanju poverenom nam imovinom.

Misija

Planiramo budućnost naše kompanije i realizujemo planove u skladu sa principima racionalnog poslovanja, zaštite životne sredine i energetske efikasnosti, promovišući te principe našim partnerima – vlasnicima stambeno-poslovnog prostora, organima i institucijama Grada Beograda i Republike Srbije.

Uvažavamo naše naručioce i partnere, zaposlene i okruženje u kome radimo.

Primenjujemo najnovije tehnologije i „know-how“, uz permanentno unapređenje i inoviranje našeg rada.

Poštujemo pozitivne zakonske propise i nastojimo da damo svoj doprinos razvoju stambenog fonda u Republici Srbiji.

Kontakt

Adresa

Mileve Marić Ajnštajn 46, Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

21132691

PIB

109147400