Naučno-inženjerski centar „PFE”

Naučno-inženjerski centar „PFE”

O kompaniji

Naučno-inženjerski centar PFE je neprofitna organizacija koja nudi besplatno neformalno obrazovanje motivisanim učenicima i studentima  iz oblasti veštačke inteligencije, robotike, primenjene fizike, računarskih nauka i srodnih oblasti. Najveći deo aktivnosti PFE obavlja se kroz celogodišnji kontinuirani rad sa polaznicima i polaznicama kroz cikluse predavanja, laboratorijskih vežbi i letnjih projekata. Članovi našeg udruženja visoko vrednuju značaj ovakvih programa jer su ih i sami u prošlosti pohađali, i zahvalni su što imaju priliku da na sličan način pomognu zajednici.

Pored “redovnih” aktivnosti sa srednjoškolskom populacijom, PFE kroz povezivanje sa lokalnim organizacijama sličnog karaktera nastoji da pronađe nove prilike za rad na širenju teorijskog i praktičnog znanja.

Priznanja

Ovaj poslodavac odgovara na vaše prijave

Ovaj poslodavac odgovara na vaše prijave

Kontakt

Društvene mreže
Adresa

ТРГ АНДРИЈЕ ЛУКИЋА 4/19, Vršac, Srbija

Kontakt
Matični broj

28337124

PIB

112883896