NDP d.o.o. Beograd

NDP d.o.o. Beograd

O kompaniji

NDP AUDIT & CONSULTING DOO BEOGRAD (NDP) je kompanija koja se bavi poslovima računovodstva, pravnog i poreskog konsaltinga. 

Klijenti NDP-a imaju priliku da koriste usluge NDP-a kao da se ta usluga pruža od strane direktno zaposlenih lica kod klijenta. Pored toga, klijenti imaju bar dve osobe na raspolaganju za obavljanje istih poslova, tako da nema mogućnosti da dođe do kašnjenja u pružanju usluga u slučajevima odsutnosti zaduženog lica usled bolesti, odmora i sl.

Ovakav način pružanja usluga po sistemu "one-stop-shop" je prepoznat i prihvaćen od strane internacionalnih kompanija koje obavljaju poslovanje preko svojih zavisnih firmi u Srbiji. Iskustvo stečeno u radu sa takvim kompanijama je unapredilo i kvalitet pružanja usluga NDP-a kroz uvođenje velikog broja različitih izveštaja koji se redovno šalju osnivačima o svim promenama vezanim za poslovanje njihovih zavisnih firmi u Srbiji.

Kontakt

Adresa

Nebojšina 8, Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

20220856

PIB

104705603

Broj zaposlenih

< 20