Paligo Palata d.o.o.

Kontakt

Adresa

Sarajevska 44d, Subotica, Srbija

Matični broj

21711063

PIB

112637325