PC Press

PC Press

O kompaniji

PC Press je izdavačka kuća koja je lansirala prvi privatni časopis o informacionim tehnologijama u Jugoslaviji, 1995. godine. Danas, redovno izlaze dva mesečnika - PC Press koji se bavi računarima i informacionim tehnologijama uopšte i connect koji je licencno izdanje najvećeg evropskog časopisa o telekomunikacijama. Uz to, redakcija PC Press-a se bavi i korporativnim izdavaštvom, odnosno kreiranjem specijalnih izdanja za zainteresovane klijente.

Osnovni cilj PC Press izdanja jeste edukacija tržišta u oblasti informacionih tehnologija i telekomunikacija.

Kontakt

Adresa

Osmana Đikića 4, Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

07922736

PIB

101722967