Perspectives Software Solutions d.o.o.

Perspectives Software Solutions d.o.o.

O kompaniji

PERSPECTIVES Software Solutions d.o.o. je mešovita švajcarsko-srpska kompanija sa sedištem u Beogradu, osnovana 2002. godine kao rezultat višegodišnje saradnje sa švajcarskom kompanijom Perspectives Software Solutions GmbH.

U kompaniji negujemo zapadnu kulturu poslovanja i profesionalizma, počevši od modernih menadžment i projekt menadžment tehnika, svakodnevne komunikacije na engleskom jeziku, otvorenosti ka idejama, sugestijama i visokim etičkim i poslovnim principima.

Kompanija se primarno bavi projektovanjem i razvojem informacionih sistema za klijente iz Evropske Unije -- naše najznačajnije reference su Vlada švajcarske, Ministarstvo Zdravlja (Swiss Health Care) i Telekom švajcarske (SwissCom).

Perspectives je kompanija srednje veličine i ubrzano se proširuje. Neprestano smo u potrazi za kvalitetnim diplomiranim inženjerima informatike. Preferiramo inženjere sa iskustvom u struci, i po mogućnosti sa iskustvom rada u inostranstvu.

Aktuelni projekti na kojim radimo su u domenu web aplikacija i VoIP telefonije na višestrukim platformama i u saradnji sa našim stranim partnerima.


Kontakt

Adresa

Hilandarska 22 / II, Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

17402579

PIB

100388464