Pharmanova d.o.o.

Pharmanova d.o.o.

O kompaniji

Pharmanova d.o.o. je privatna farmaceutska kompanija i od svog osnivanja 1991. godine, pa do danas, stasali smo u modernu, dobro organizovanu farmaceutsku kompaniju.

Pharmanova je kompanija sa gotovo dve decenije tradicije i koja sa 40% visokostručnog kadra, medicinske, farmaceutske struke i drugih srodnih disciplina, predstavlja perspektivnu kompaniju u oblasti farmaceutske industrije.

Pharmanova je kompanija u kojoj su visoki standardi u pogledu kvaliteta rada.

Poštovanje regulatornih uslova u ovoj oblasti i profesionalnih standarda, imaju za rezultat jasno postavljene ciljeve kvaliteta koje moraju da ispune zaposleni. Put do dobre proizvodne prakse, vodi kroz sistematsku i dobro organizovanu obuku koja je prva obaveza svih novoprimljenih. 

Ako bismo pravili lepezu poželjnih radnih vrednosti koja pokriva različite procese, ona bi se mogla predstaviti:
odgovornost za kvalitet, sistematičnost, disciplina u procesu tehničkih operacija i kontroli kvaliteta, otvorenost za razvojne trendove, potrebe klijenata, spremnost za unapređenje saradnje, kreativnost u procesima marketinga, prodaje, razvoja, posvećenost poslu, kompanijskim ciljevima, profesionalnost u procesima podrške.

Priznanja

Ovaj poslodavac odgovara na vaše prijave

Ovaj poslodavac odgovara na vaše prijave

Podelite vaše utiske o kompaniji na osnovu dobijenih informacija iz profila.

Kontakt

Adresa

Industrijska 8, Obrenovac, Srbija

Kontakt
Matični broj

20408642

PIB

105561580