PIK Moravica a.d. Stara Moravica

O kompaniji

Poljoprivoredno industrijski kombinat Moravica (PIK Moravica d.o.o) je preduzeće koje je u svojoj dugoj istoriji orjentisano na poljoprivrednu proizvodnju i ratarstvo, te na svojim površinama u ataru Stare Moravice proizvodi žitarice, uljarice i druge leguminoze.
Osnovne ratarske kulture koje se ubiru sa naših polja su: pšenica, ječam, kukuruz, suncokret, soja i šećerna repa, dok se deo semenske proizvodnje odvija uz pomoć sistema za navodnjavanje koji pokriva površinu od 1.000.
Pored odličnog kontuinuiteta u proizvodnji ratarskih kultura na oko 4.800 hektara oranica, PIK svoju delatnost proširuje uslugama skladištenja, čuvanja i sušenja žitarica sa modernim silosom skladišnog kapaciteta 21.000 tona i dve savremene sušare kapaciteta 80 tona po času. U sklopu Silosa posluje i Centar za doradu semena, gde dorađujemo seme pšenice i ječma Poljoprivrednog Instituta Osijek, čiji smo ovlašćeni distributeri za Republiku Srbiju.
Od 2012. godine PIK Moravica u saradnji sa Fermopromet d.o.o. započinje se sa izgradnjom farme za intenzivni uzgoj tovnih junadi, kapaciteta do 2.100 grla. Tokom 2015. godine menadžment naše grupacije donosi odluku o izgradnji biogasnog postrojenja kapaciteta 2MW, za koje dobijamo i potrebne dozvole.

Kontakt

Adresa

Kizur Ištvana 4/a, Bačka Topola, Srbija

Kontakt
Matični broj

08049483

PIB

101446522

Broj zaposlenih

20 - 50