PM College (Fakulteta za projektni i inovacioni menadzment )

PM College (Fakulteta za projektni i inovacioni menadzment )

Kontakt

Adresa

Boze Jankovica 14 11 000, Beograd, Srbija

Matični broj

17647334

PIB

104496317

Broj zaposlenih

< 20