Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu

Kontakt

Adresa

Mihajla Pupina br.16 21000 Novi Sad, Srbija

Matični broj

08891559

PIB

105702405