Previ doo

Previ doo

O kompaniji

 Preduzeće za zaštitu od požara “PREVI” se bavi sledećim poslovima:

            - ispitivanje stanja i predlaganje mera i rešenja u cilju efikasne zaštite od požara,

            - iznalaženje racionalnih rešenja u skladu sa najsavremenijim tehničko-tehnološkim rešenjima i zahtevima investitora,

            - obezbeđenje planskog rešavanja problematike zaštite od požara uz primenu selektivnih mera,

            - obuka kadrova iz oblasti zaštite od požara,

            - kontrolisanje i održavanje vatrogasne opreme, kako mobilne ( vatrogasnih aparata), tako i stabilne (vatrogasni hidranti i stabilne instalacije za gašenje požara),

            - inžinjering i izvođenje protivpožarnih sistema na objektima,

            - prodaja najsavremenije vatrogasne opreme, i to vatrogasnih aparata, creva, mlaznica, vatrogasne armature i slično.

Kontakt

Adresa

Mihaila Pupina 25., Subotica, Srbija

Kontakt
Matični broj

08244952

PIB

101811862