Pro Life - agencija za zastupanje u osiguranju

Pro Life - agencija za zastupanje u osiguranju

O kompaniji

Agencija za zastupanje u osiguranju "Pro Life" preduzetnika Dragana Stankovića iz Beograda, na teritoriji Republike Srbije zastupa GRAWE OSIGURANJE a.d.o u oblasti životnih osiguranja i WIENER STADTISCE a.d.o u oblasti imovinskih osiguranja.

Višegodišnje iskustvo osnivača u ovoj oblasti je formiralo i strategiju poslovanja u narednom periodu na ovom tržištu.

Kao i u svim zemljama u okruženju, koje su prošle ili prolaze kroz proces tranzicije, tako i na našem tržištu delatnost osiguranja beleži rast. Cilj naše agencije je da zastupa osiguravajuća društva koja nude programe koji postoje u Evropskoj Uniji, a naš motiv je da svaki klijent, koji preko naše agencije zaključi ugovor o osiguranju, bude zadovoljan i siguran da smo mu ponudili najbolju varijantu za zaštitu njegovog života ili imovine.

Kontakt

Adresa

Bulevar Mihaila Pupina 10d / I-108, Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

60015163

PIB

104246511