Profistil

Profistil

O kompaniji

O kompaniji

Preduzeće Profistil iz Novog Sada bavi se proizvodnjom i prodajom profesionalne radne odeće modernog dizajna i vrhunskog kvaliteta, već više od tri decenije. Novi Sad je administrativni, privredni, kulturni, naučni i turistički centar AP Vojvodine, drugi grad po veličini u Srbiji. Novi Sad ima veoma povoljan geografski položaj – nalazi se u Panonskoj ravnici na važnim saobraćajnim koridorima, što obezbeđuje značajne komparativne prednosti. Udaljenost grada od graničnog prelaza SRB-HU cca 100km dok je od graničnog prelaza SRB-CRO svega 50km.

Pored radne odeće u našoj prodajnoj gami nalazi se i reklamni tekstil a sa zadovoljstvom ističemo da pored proizvodnje i prodaje našim klijentima nudimo više vrsta brendiranja tekstila štampom i vezom.

Dugogodišnjim radom i iskustvom uspeli smo da zaokružimo kompletan proizvodni ciklus od modelovanja i dizajna, krojenja i pripreme, šivenja, do brendiranja i dorade.

U sopstvenim proizvodnim pogonima, prateći savremene trendove, radimo na modernoj opremi i mašinama što nas kvalifikuje za realizaciju najzahtevnijih tekstilnih projekata.
U procesu proizvodnje koristimo kvalitetne i postojane materijale. Uz tržišno konkuretan plasman, optimalan odnos cene i kvaliteta, robu isporučujemo u dogovorenim rokovima i to je jedan od naših prioriteta.

Tradicija duga više od tri decenije i veliki broj zadovoljnih kupaca kako u zemlji tako i u inostranstvu svakako govori u prilog tezi da naš poslovni model obezbeđuje visoki kvalitet proizvoda.

Misija

Preduzeće svoju misiju sagledava u kontinuiranom i kvalitetnom obavljanju primarne delatnosti na tehnološki savremen i ekološki prihvatljiv način, uz maksimalno poštovanje javnog interesa lokalne zajednice u kojoj posluje.

Svrha postojanja, rada i razvoja Preduzeća je ispunjenje značajne poslovne i društvene uloge u zadovoljavanju potreba kupaca uz modernu organizaciju, menadžment i stručnost, visoki profesionalizam svih zaposlenih što će omogućiti siguran i održiv plasman radne odeće i drugih tekstilnih proizvoda.

Preduzeće je svoju misiju definisalo u nekoliko segmenata, koji čine osnovni okvir poslovanja i razvoja preduzeća, a to su:

Kontinuirano i kvalitetno obavljanje svojih delatnosti na tehnološki savremen i poslovno odgovoran način.

Stalna briga o zadovoljstvu svojih zaposlenih i svih klijenata, kao i o njihovoj dobrobiti.

Vizija

Vizija Preduzeća je vodeća pozicija među preduzećima koja se bave tekstilnom proizvodnjom a posebno proizvodnjom radne odeće na teritoriji Republike Srbije, prepoznatljivost u odnosu na konkurenciju u okruženju kroz primenu najbolje dostupne prakse, koja će u budućem periodu postavljati više standarde, u domenu tekstilne proizvodnje.

Preduzeće je posvećeno cilju da poštovanjem načela konkurencije, ekonomičnosti i efikasnosti u svim segmentima svog poslovanja ostvaruje visok kvalitet i trajno angažovanje u domenu tekstilne proizvodnje.

Svoju viziju Preduzeće planira da ostvari strategijom konstantnog ulaganja u razvoj i modernizaciju postojećih kapaciteta primenom novih tehnoloških rešenja u cilju da svojim kupcima ponudi raznovrsniju i kvalitetniju paletu proizvoda u skladu sa zahtevima prakse a samim tim i unapredi svoju tržišnu poziciju i razvija pozitivan način poslovanja.

Kontakt

Društvene mreže
Adresa

Rumenački put br 68, Novi Sad, Srbija

Kontakt
Matični broj

61741348

PIB

106016038

Broj zaposlenih

20 - 50