Ralu d.o.o.

Ralu d.o.o.

O kompaniji


Misija: Partnerima osigurati vrhunsku logističku uslugu i omogućiti im rast konkurentnosti usresređujućii se na osnovnu delatnost. Biti kompanija koja privlači i razvija vrhunske profesionalce na području integrisanih logističkih usluga.

Vizija: Biti vodeći dobavljač integrisane logističke usluge u hladnom lancu u regiji jugoistočne Evrope.


Transport

RALU Logistika prevozi sve vrste roba u kontrolisanim temperaturnim uslovima na području cele Evrope i Rusije. Za prevoz robe koristi 180 modernih i savremeno opremljenih kompozicija tegljača i poluprikolica za prevoz svih vrsta tereta u bilo kakvim temperaturno kontrolisanim uslovima.

Sva vozila opremljena su sofisticiranim i najmodernijim uređajima za komunikaciju i praćenje radnih parametara vozila, stanja i temperature robe u realnom vremenu te su povezana satelitskim sistemom za praćenje.

  • RALU Logistika prevozi kompletne i zbirne pošiljke unutar EU-a i Rusije
  • Mogućnost hitnih dostava sistemom dvojnih posada i prekopčanja prikolica
  • Satelitsko praćenje pozicije vozila i temperature robe u realnom vremenu
  • Prevozi na temperaturama od -25 do +25 °C

LTL

Prevozimo robu u količinama manjim od punog kapaciteta vozila (LTL pošiljke) s tržišta Nemačke i Beneluksa do odredišta u Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji

  • Prikolice s dvojnim rashladnim uređajima, dvostrukim podom i kukama za meso omogućavaju prevoz svih vrsta roba u bilo kojim temperaturnim uslovima
  • Prikolice s pregradnim zidovima omogućavaju istovremeni prevoz roba u različitim temperaturnim uslovima
  • Centralno skladište Zagreb te cross dock platforme po Hrvatskoj, kao i centralno skladište u Beogradu omogućavaju dostavu robe u količini već od jedne palete na više, od proizvođača do krajnjeg korisnika.

Sve na jednom mestu

GPS, EDI, WMS (ONE – STOP LOGISTICS)

RALU Logistika koristi najsavremeniju informacionu tehnologiju, računarsku tehniku i sredstva komunikacije kako bi klijenti u svakom trenutku transporta, skladištenja i distribucije imali pristup svim informacijama te mogli pratiti svoju robu.

Informaciona infrastruktura u RALU Logistici je standardizovana i omogućava potpunu integraciju sa sistemima koje koriste klijenti. Naša mreža može se pomoću EDI-ja (engl. Electronic Data Interchange) jednostavno povezati s drugim ERP sistemima.

WMS (engl. Warehouse Management System) osigurava efikasno upravljanje skladišnim operacijama.

Vozni park

RALU Logistika poseduje više od 200 modernih i savremeno opremljenih kompozicija tegljača i poluprikolica za prevoz svih vrsta tereta u bilo kojim temperaturno kontrolisanim uslovima.

Kontakt

Društvene mreže
Adresa

Partizanska 230, Ugrinovci, 11277 Ugrinovci - Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

20626615

PIB

106540639

Broj zaposlenih

101 - 250