Rio Sava Exploration d.o.o.

Rio Sava Exploration d.o.o.

O kompaniji

Rio Sava Exploration d.o.o. je srpska ćerka kompanija Rio Tinto Grupe, registrovana za vršenje geološko-rudarskih radova u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Rio Tinto je vodeća međunarodna rudarska grupa, čijim akcijama se trguje na berzama u Londonu i Melburnu. Naš posao je pronalaženje ležišta mineralnih sirovina i njihovo iskopavanje i prerada, na odgovoran, zakonit i održiv način.

Geolozi Rio Save Exploration d.o.o. pronašli su ležište litijuma i bora "Jadar" kod Loznice, za koje se smatra da ima značajan geološko-ekonomski potencijal i čijim razvojem Srbija može da postane značajan globalni snabdevač prvoklasnog litijuma i bora.

Mi znamo da uspeh našeg projekta ne zavisi samo od kvaliteta našeg rada, već i od saradnje sa ljudima koji žive u Jadru i ta saradnja mora biti zasnovana na uzajamnom poštovanju i poverenju. Smatramo da je "Rio Sava" svojim zakonitim ponašanjem i fer i ravnopravnim tretmanom svih pripadnika lokalne zajednice stekla dobru reputaciju.

Litijum je jedan od trenutno ekonomski najzanimljivijih minerala. Postoji nekoliko nosilaca trenutne i očekivane tražnje litijuma, a jedan od najvažnijih jeste razvijanje tehnologije litijumskih baterija za korišćenje u vozilima na hibridni i električni pogon.

Bor je važan mikro nutrijent za sve biljke i bez boratnih đubriva, kvantitet i kvalitet useva se znatno smanjuje. Borati su takođe glavni sastojci u proizvodnji stakla i staklenih komponenti tv aparata, kompjutera, solarnih grejnih tela. Borati su koriste u proizvodnji izolacionih materijala, čime se postiže ušteda energije u zgradama, kao i u izradi elisa na vetrenjačama za proizvodnju električne energije.

Kontakt

Adresa

Takovska 45, Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

17316095

PIB

100134228