Roaming Networks d.o.o.

Roaming Networks d.o.o.

O kompaniji

Roaming Networks je IKT kompanija, sistem integrator i digitalni izvođač koji na globalnim tržištima pruža napredne usluge u telekomunikacijama, i drugim industrijama. Organizacija od 800 ljudi brine o projektovanju, izgradnji, integraciji i drugim uslugama, omogućavajući klijentima da se fokusiraju na ono što im je važno i što je njihov osnovni posao. Napredovali smo i razvijali svoje kompetencije kroz generacije sofisticiranih tehnologija i nastavljamo da to činimo prateći potrebe i očekivanja korisnika. Naš sopstveni razvoj softvera nam omogućava da digitalizujemo naš rad, a efikasnost i performanse kontinuirano usavršavamo kroz automatizaciju i standardizaciju procesa. Napred je jedini put za Roaming Networks, u korak sa najsavremenijim tehnologijama i u susret jednostavnije, efikasnije i pametnije budućnosti u sve povezanijem svetu.


Roaming Networks is a system integrator company, a Digital General Contractor delivering high-end services in telecommunications and beyond across global markets. An 800-people-strong organization caters for design, build, integration, and other services, allowing clients to place their focus on what is important to them. We developed our capabilities over generations of sophisticated technologies and continue to do so by following customers’ needs and expectations. Our own software development enables us to digitalize our work and through automation and standardization, efficiency and performance are continuously pushed ahead. Forward is the only way for Roaming Networks, growing through state-of-the-art technology, aiming at a simpler and smarter future in an ever more connected world. 

Kontakt

Adresa

Oblakovska 51, Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

20456400

PIB

105801792

Broj zaposlenih

51 - 100