Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti i druge psihijatrijske bolesti LORIJEN HOSPITAL

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti i druge psihijatrijske bolesti LORIJEN HOSPITAL

O kompaniji

„Lorijen hospital“ je specijalizovana psihijatrijska klinika koja duže od 18 godina uspešno sprovodi različite programe lečenja bolesti zavisnosti i drugih psihijatrijskih poremećaja. Bili smo prva privatna ordinacija za lečenje bolesti zavisnosti u staroj Jugoslaviji. „Lorijen hospital“ danas funkcioniše kao bolnica koja omogućava celodnevnu negu i pomoć u prevazilaženju težih oblika apstinencijalnih i drugih kriza. Planovi lečenja koje koristimo su individualizovani i prilagođeni potrebama svakog pacijenta posebno.

Tim stručnjaka „Lorijen hospital“ predvodi mr sci dr Jasmina Knežević-Tasić, jedna od prvih eksperata za lečenje bolesti zavisnosti u Srbiji, psihijatar sa 30 godina iskustva u ovoj oblasti. U njenom timu su brojni specijalisti za lečenje zavisnosti i drugih psihijatrijskih poremećaja. Do sada je pomoć stručnjaka „Lorijen hospital“ potražilo skoro 7000 zavisnika od kojih je većina više godina u stabilnoj asptinenciji, što potvrđuje uredan život koji danas vode. Bolnički kapacitet je 10 kreveta.

Stručni tim « Lorijen hospital » već skoro dve decenije uspešno sprovodi programe lečenja bolesti zavisnosti (narkomanija, alkoholizam, zavisnost od lekova). Poslednjih godina razvijeni su i programi za lečenje bihejvioralnih zavisnosti kao što su kocka i zavisnost od interneta. Pacijentima pružamo podršku i u lečenju drugih psihijatrijskih poremećaja kao što su: problemi u ishrani, u menopauzi, depresija, seksualni problemi i drugi.

Misija:
Da dokažemo da se bolesti zavisnosti danas mogu efikasno lečiti, poput gotovo većine drugih bolesti
Da pomognemo pacijentima da povrate kontrolu nad ponašanjem, a time i nad svojim životom
Da pratimo savremene trendove i inovacije u lečenju zavisnosti i neprestano tragamo za pravim pristupom u lečenju svakog pojedinca

Kontakt

Adresa

Tetovska 45, Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

17729560

PIB

105627581