Stemark Tahograf doo

O kompaniji

Preduzeće je osnovano u novembru 2003. godine a registrovano je u Agenciji za privredne registre Republike Srbije u martu 2006. god. sa pretežnom delatnošću održavanja i opravke motornih vozila.

Osnovna delatnost radionice za tahografe je ispitivanje funkcionalnosti tahografa, merenje parametara vozila koji utiču na tačnost pokazivanja tahografa i ocenjivanje usaglašenosti metroloških karakteristika pokaznog uređaja tahografa. Baždarimo i servisiramo tahografe u vlasništvu više od 1000 preduzeća.

Kontakt

Adresa

Autoput za Zagreb 5, Beograd, Srbija

Matični broj

17517317

PIB

103139003