tragweksplaner d.o.o.

tragweksplaner d.o.o.

O kompaniji

Know-how naših stručnih projektanata i inženjera osigurava kvalitetnu pomoć od ideje do izvršenja planiranih projekata.
Djelatnosti:

IZRADA STUDIJA
Studije opravdanosti
Stručne podloge za lokacijsku dozvolu
Studije utjecaja na okoliš
Stručne podloge i elaborati zaštite okoliša te pračenje stanja okoliša
Studije i programi gospodarenja otpadom
Matematičko i fizikalno modeliranje hidrotehničkih građevina
Studije vodoopskrbe, odvodnje i navodnjavanja
Izrada tehničkih elaborata zaštite od buke
PROJEKTIRANJE
Naš ured je djelotvoran tim konstruktera kojem je glavna tematika projektiranje nosivih, čeličnih i armiranobetonskih konstrukcija.

Naš proizvodni kapacitet obuhvaća:

Nacrti oplate, nacrti s pozicijama, nacrti savijanja armature, nacrti s detaljima,  pregledne skice

Raspolažemo sa:

-  više od 15 godina iskustva u konstruktivnom projektiranju
-  više od 15 godina iskustva u ophođenju i konfiguraciji CAD-programa
-  više od 20 godina iskustva u ophođenju i konfoguraciji osobnih računala
-  potrebnim stručnim znanjem kako bismo Vaše narudžbe izvršili kompetentno, samostalno i odgovorno
-  uskom suradnjom s dodatnim CAD-timovima što omogućava izvršavanje narudžbi u zadanim rokovima, uključujući projekte velikog opsega

Korišteni software

o  Nacrti: AutoCAD, SofiCAD, Allplan, Glaser, ArmCAD
o  Statički proračun: mb-BauStatik, Nemetschek (Scia, Frilo), Tekla, Dlubal

 

STRUČNI NADZOR
Stručni nadzor izgradnje betonskih, čeličnih, zidanih konstrukcija zgrada i inženjerskih građevina
SAVJETODAVNE USLUGE
Savjetodavne usluge pri projektiranju i izvođenju konstrukcija
Savjetodavne usluge iz područja ekologije, zaštite okoliša i građenja svih vrsta ekoloških građevina
Tehničko savjetovanje investitora
Tehničko ocjenjivanje projekata
Upravljanje projektima
Upravljanje ugovorima i nadzor nad provedbom ugovora
Tenderska dokumentacija i analiza ponuda
Recenzija studije
ISTRAŽNI RADOVI
Istražni radovi obuhvačaju konstruktorske, geotehničke, hidrogeološke i inženjersko-geološke radove
Istražni radovi za potrebe projektiranja
Istražni radovi za potrebe utvrđivanja stanja građevina
Dokazivanje uporabljivosti cijele ili dijela građevine

Kontakt

Adresa

Dubljanska 72, Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

00000000