TVCom d.o.o.

TVCom d.o.o.

O kompaniji

TVCom, pre svega, čine ljudi. Stručnost, profesionalizam, iskustvo i kreativnost naših zaposlenih, predstavljaju jedan od naših najvećih potencijala. Potencijal pretočen u efikasnost pružanja usluga klijentima, rezultira visokim stepenom njihovog zadovoljstva. Imamo nameru da i dalje ulažemo u naše zaposlene i svesni smo da se prema njihovom zadovoljstvu vidi koliko jedna kompanija stvarno vredi.

Naš cilj je da savremene informacione tehnologije stavimo u službu fleksibilnosti, produktivnosti i stalne dostupnosti - koja je imperativ komunikacije danas. Sistemom objedinjenih usluga i principom „Single point of contact", bolje izlazimo u susret potrebama naših klijenata i ostvarujemo koherentnost u različitim oblicima komunikacije. Svojim klijentima omogućavamo visokokvalitetne usluge istraživanja tržišta, podrške u poslovnom planiranju i procesima, brige o korisnicima, podrške organizaciji skupova i prezentacija, kao i usluge komunikacije sa javnošću.

TVCom d.o.o. je osnovan 2004. godine kao preduzeće za konsalting i menadžment poslove. Preduzeće je transformacijom iz agencije, koja je pod istim imenom funkcionisala od 1996. godine, obezbedilo bolje razvojne uslove kao i sigurnu poziciju na tržištu Srbije i Crne Gore. U okviru preduzeća postoje tri divizije: Kontakt centar, Medija centar i Centar za razvoj poslovnih softverskih rešenja.

KONTAKT CENTAR

Uslugama Kontakt centra omogućavamo našim klijentima da bolje prepoznaju potrebe, želje i navike svojih potrošača i da na njih uspešno odgovore, a upravo to je ključ za uspeh svake kompanije.

Naši specijalizovani agenti koriste infrastrukturu savremenog Call Centra, direktne komunikacione kanale poput standardne i elektronske pošte, kao i sofisticirana CRM rešenja za efikasno uspostavljanje željene komunikacije između klijenata i tržišta. Bilo da prikupljamo, dostavljamo ili sa krajnjim korisnicima dvosmerno razmenjujemo informacije, realizovane usluge dokumentujemo izveštajima zahtevanog nivoa složenosti, detaljnosti i dinamike.

U zavisnosti od prirode komunikacije i poslovnih ciljeva, pružamo više tipova usluga kontakt centra, kao što su:

  • Korisnički servis
  • Tele-prodaja
  • Tele-istraživanje
  • Tele-reklamiranje

MEDIJA CENTAR

Medija centar TVComa organizovan je tako da našim klijentima obezbedi jednostavan način komunikacije sa tržištem, poslovnim partnerima i javnošću. Objedinjene usluge omogućavaju nam da u potpunosti zadovoljimo potrebe klijenata i da njihovu poslovnu kulturu ispoštujemo u svim vidovima komunikacije sa ciljnom javnošću.

  • Usluge odnosa sa javnošću (PR): Nudimo efikasne metode i planske praktične aktivnosti za stvaranje i održavanje dobre volje i odnosa međusobnog razumevanja između klijenata i njihovih ciljnih grupa. U zavisnosti od komunikacijskih, marketinških i poslovnih ciljeva, TVCom nudi širok spektar usluga kao što su: izrada PR strategija i savetovanje, odnosi sa medijima i analiza medija, komunikacijski treninzi ili izrada svih vrsta pisanih sadržaja.
  • Lokalizacija: Uslugama lokalizacije obezbeđujemo rušenje jezičko- komunikacijskih barijera između naših klijenata i njihovih korisnika, prilagođavanjem različitih sadržaja našem tržištu. U zavisnosti od prirode sadržaja i poslovnih potreba, klijentima osim lokalizacije u najširem smislu - korporativnih tekstova, promotivnih i marketinških materijala i sl. - pružamo i specifične usluge lokalizacije softvera, multimedijalnih proizvoda, internet prezentacija, uputstava za upotrebu i garantnih listova.
  • Video i TV produkcija: Prateći zahteve tržišta i naših klijenata, omogućavamo realizaciju izdanja namenjenih edukaciji, zabavi, informisanju ili prezentovanju proizvoda i usluga. Opremljeni savremenim radnim stanicama za digitalnu nelinearnu montažu (Matrox Axio sistem) i opremom za snimanje i obradu video zapisa i zvuka, nudimo vam zaista široku lepezu usluga video i TV produkcije.

CENTAR ZA RAZVOJ POSLOVNIH SOFTVERSKIH REŠENJA

Razvojni tim TVComa, u skladu sa specifičnim zahtevima klijenata, projektuje i razvija poslovna softverska rešenja. Integrisanjem prilagođenog softverskog rešenja u poslovne procese, nezavisno od delatnosti klijenta, obezbeđujemo povećanje efikasnosti procesa, a takođe i mogućnost praćenja i upravljanja.

TVCom insistira na detaljnoj i sveobuhvatnoj analizi potreba, identifikaciji i definisanju prioritetnih zahteva svojih klijenata. Time garantujemo da će softversko rešenje biti prilagođeno njihovim potrebama, poslovnim procesima i pravilima.

Za više informacija o nama i uslugama koje pružamo, posetite naš sajt.

Podelite vaše utiske o kompaniji na osnovu dobijenih informacija iz profila.

Kontakt

Adresa

Kosovska 17, 11000 Beograd

Kontakt
Matični broj

17544730

PIB

103339681