Udruženje "Narodni parlament"

Udruženje "Narodni parlament"

O kompaniji

Udruženje "Narodni parlament" je jedna od najstarijih neprofitnih organizacija u južnoj Srbiji, osnovana 15. avgusta 1999. godine. Narodni parlament realizuje neprofitne projekte, odnosno aktivnosti od  opšteg interesa u oblasti javnog zagovaranja u vezi za zaštitom ljudskih  i građanskih prava, kao i u oblastima omladinskog akzivizma i politike,  te zaštite prava potrošača. Aktivnosti koje realizujemo za cilj imaju:  unapređenje demokratije, građanskog društva i ljudskih prava; jačanje  vladavine prava i smanjenje korupcije u društvu; primenu principa „dobre  uprave“ i izgradnju kapaciteta lokalnih samouprava; povećanje nivoa  zapošljivosti, zapošljavanja i razvoj preduzetništva (posebno omladinske  populacije); poboljšanje društvenog položaja mladih; razvoj i zaštitu  kolektivnih interesa i prava potrošača.

Radi ostvarivanja gore navedenih ciljeva organizujemo seminare,  treninge, konferencije, prezentacije, tribine, javne rasprave, kao i  druge oblike edukativnih aktivnosti i javnih događaja. Takođe,  sprovodimo javne kampanje, različite aktivnosti javnog  zagovaranja/zastupanja*, te objavljujemo istraživanja, knjige,  priručnike, razna glasila i publikacije. Izrađujemo i distribuiramo  multimedijalne, medijske i sadržaje informaciono-komunikacionih  tehnologija, iniciramo i vodimo pravne postupke pred pred domaćim  instuticijama radi poštovanja proklamovanih principa pravne države,  ustavnosti i zakonitosti, pružamo besplatnu pravnu pomoć građanima,  realizujući i druge aktivnosti od javnog interesa, u skladu sa ciljevima  Narodnog parlamenta i zakonom.

Počevši od osnivanja polovinom 1999. godine, uticali smo na  nacionalno i lokalno zakonodavstvo i druge državne politike; snažno smo  podržali demokratske promene od 5. oktobra 2000. godine; značajno smo  pomogli stvaranje temelja za promociju rodne ravnopravnosti i  poboljšanje prava žena u regionu južne Srbije; olakšali smo građanima  Srbije pristup Ustavom i zakonima garantovanim građanskim i ljudskim  pravima; pružili pravnu pomoć i podršku ka skoro 10 hiljada građana  Srbije; obezbedili da hiljade mladih kroz neformalno obrazovanje stekne  veštine za zaposlenje, samo-zaposlenje, da steknu različite IT veštine i  brojne druge; unapredili smo prava miliona potrošača u Srbiji na  sistemskom nivou utičući na politike više od 20 trgovaca u Srbiji koji  su sistemski kršili ova prava; pozitivno uticali na poslovnu klimu  predvodeći i aktivno učestvujući u brojnim inicijativama kojima su  ukinute brojne birokratske prepreke za poslovanje pravnih subjekata  (recimo više puta smo doprineli izradi Sive knjige NALEDa). Takođe smo značajno doprineli razvoju organizacija civilnog društva  na jugu Srbije, te podržali osnivanje i osnaživanje nezavisnih  regulatornih institucija, i uradili mnogo toga drugog od opšteg, odnosno  javnog interesa…

Zašto „Narodni parlament“? Zato što je organizacija osnovana od  strane naroda i radi za interes naroda, odnosno građana, i zato što je  „parlament“ alternativna (lokalnim i nacionalnom parlamentu) platforma za izražavanje građana.

Kontakt

Društvene mreže
Adresa

Južnomoravskih brigada 43, Leskovac, Srbija

Kontakt
Matični broj

17271946

PIB

100581431