UR "Banatski zalogaj", Bašaid

Kontakt

Adresa

Vojvođanska 38, Kikinda, Srbija

Matični broj

65000857

PIB

110789981