Vescon d.o.o.

Vescon d.o.o.

O kompaniji

Privredno društvo Vescon d.o.o. Beograd - Novi Beograd koje istupa sa platformom Crypto12 ima dozvolu Narodne banke Srbije i Komisije za hartije od vrednosti za pružanje usluga povezanih s digitalnom imovinom.
Crypto12 je regulisana kripto menjačnica koja nastoji da digitalnu imovinu približi i učini dostupnom institucionalnim investitorima, pravnim i fizičkim licima.

Kontakt

Društvene mreže
Adresa

Omladisnkih brigada 86/24/8, Beograd, Novi Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

21281565

PIB

109993864

Broj zaposlenih

< 20