Vodoprivredno društvo Šajkaška d.o.o.

Vodoprivredno društvo Šajkaška d.o.o.

O kompaniji

Vodoprivredno društvo sa dugom tradicijom u poslovima vezanim za zaštitu od štetnog dejstva voda, tj.odbrani od poplave, održavanju vodnih objekata i dr., forma d.o.o., sedište u Novom sadu, vlasnik kapitala Republika Srbija 100%...

Kontakt

Adresa

Beogradski kej 7, Novi Sad, Srbija

Matični broj

08041202

PIB

100726750