WIG d.o.o.

WIG d.o.o.

O kompaniji

WIG je inženjering kompanija specijalizovana za formiranje tehničkih rešenja i izvođenje projekata (EPC) u oblasti merenja, regulacije i upravljanja tehnoloških procesa i zastupanje inostranih kompanija KROHNE, SMAR, FLOWSERVE GESTRA i UNITED ELECTRIC CONTROLS i distribucija njihovih proizvoda.

Delatnost i poslovne aktivnosti

U oblasti merenja, regulacije i upravljanja tehnoloških procesa:

• Promocija proizvoda i zastupanje interesa principala na poverenom tržištu
• Podrška kupcima u izboru i primeni merno-regulacione opremei tehničkih rešenja
• Prodaja i isporuka proizvoda principala i partnera
• Obezbeđenje tehničko-eksploatacione dokumentacije i softverskih alata za korišćenje i održavanje isporučene opreme
• Dugoročno snabdevanje kupaca sa orginalnim rezervnim delovima
• Servisiranje isporučene opreme u garantnom i vangaratnom roku
• Projektovanje, konfigurisanje i isporuka kompletnih merno-regulacionih i nadzornoupravljačkih sistema i tehničkih rešenja u Fieldbus i HART tehnologijama
• Obračunski (Custody Transfer) merni i upravljački sistemi i tehnička rešenja za naftu, naftne derivate, prirodne, rafinerijske i tehničke gasove i hemijske tečnosti
• Automatizacija petrol terminala (Terminal Automation Systems) i skladišta tečnih goriva (Tank Farm Management Systems)
• Montaža ili montažni nadzor, podešavanje i puštanje u rad isporučenih uređaja i sistema
• Obuka kupaca i korisnika u vlastitom i trening centrima principala
• Sprovođenje postupka atestacija kod domaćih i inostranih institucija
• Spoljnotrgovinski poslovi za potrebe svojih poslovnih aktivnosti

WIG Beograd je od strane SMAR kompanije ovlašćen i sertifikovan za formiranje i integraciju
nadzorno-upravljačkih sistema na bazi SMAR 302 Foundation Fieldbus, Profibus i HART
tehnologije, tehničkih rešenja i opreme.

Kontakt

Adresa

Puškinova 1c, Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

17167421

PIB

100091136