Zemljoradnička zadruga Sokolac

Kontakt

Adresa

Maršala Tita br.39 Lipar, Kula, Srbija

Matični broj

08004323

PIB

100263381