ZU Tehničko-ekonomski centar KCS

ZU Tehničko-ekonomski centar KCS

O kompaniji

Ustanova se pored perionice veša i službe održavanja bavii pripremom i distribucijom hrane - obroka za ležeće pacijenje Tehničko-ekonomski centar Kliničkog centra Srbije osnovan je 1. januara 1963. godine pri Medicinskom fakultetu u Beogradu. Izmenom Statuta 23. maja 1994. nastavlja svoje poslovanje u sastavu Kliničkog centra Srbije. TEC je pravno lice sa pravima i obavezama koje mu pripadaju na osnovu Ustava i zakona, i bavi se poslovima javne službe koji podrazumevaju druge vidove zdravstvene zaštite kao sto su nega bolesnika putem dijetalne ishrane pripremljene na principima dijetetike, zavisno od vrste bolesti, nalaza lekara i preporuke zdravstvene ustanove. Takođe, TEC poseduje restorane društvene ishrane koji su strateški raspoređeni na celoj teritoriji Kliničkog centra Srbije. Pored nevedenih delatnosti TEC vrši uslužno pranje, čišćenje i bojenje rublja i odeće u cilju unapređenja i poboljšanja uslova kako bolesnika, tako i zaposlenih. TEC trenutno, u radnom odnosu više od 450 zaposlenih raznih profila. TEC po potrebi obavlja poslove vezane za zanatsku delatnost skoro svih profila sa posebnim akcentom na metaloprerađivačku i stolarsku delatnost. Pored toga, TEC obavlja molersko-farbarske i bravarsko-limarske radove, bavi se vodovodnim instalacijama, staklorezačkim, krojačkim i drugim delatnostima. TEC takođe, uslužno obavlja čišćenje i održavanje zelenih površina, kao i transport. Radi ostvarivanja efikasnosti, racionalnosti, podele rada i boljeg praćenja rezultata rada, TEC je organizovan u Sektore i Radne jedinice. U sastavu TEC-a posluju sledeći sektori: 1. Sektor ishrane, sa dve radne jedinice: • RJ ishrana bolesnika • RJ društvena ishrana (restorani) 2. Sektor pranja, peglanja veša i odeće (Perionica) 3. Sektor transporta 4. Sektor proizvodnje odeće (Krojačka radionica) 5. Sektor održavanja zgrada, uređaja, opreme i održavanje kruga i zelenih površina sa dve organizacione jedinice: • OJ zanatske delatnosti • OJ održavanje kruga i zelenih površina 6. Služba zajedničkih poslova koju čine: • služba za opšte, pravne i kadrovske poslove • služba za finansijske poslove • služba za komercijalno-planske poslove • služba za tehničke poslove

Kontakt

Adresa

Pasterova 2, Beograd, Srbija

Kontakt
Matični broj

07031106

PIB

100183113