Kako dati otkaz po zakonu, i šta ako ne ispoštujete otkazni rok

Autor - Milan Predojević | Otkaz i promena posla

feb 05

Zakon o radu propisuje nekoliko osnova za prestanak radnog odnosa. Dva razloga na osnovu kojih dolazi do prestanka radnog odnosa zasnivaju se na izraženoj volji zaposlenog-sporazumni prestanak radnog odnosa i otkaz od strane zaposlenog.

U prvom od dva navedena osnova neophodna je saglasnost volja obe uključene strane-poslodavca i zaposlenog, u kom slučaju radni odnos prestaje na osnovu pisanog sporazuma poslodavca i zaposlenog. Kod drugog navedenog zakonskog osnova do prestanka radnog odnosa dolazi isključivo i jedino na osnovu izražene volje zaposlenog.

Otkaz od strane zaposlenog

Zaposleni u svakom trenutku ima pravo da poslodavcu otkaže ugovor o radu bez navođenja razloga za to. Radi se dakle o prestanku radnog odnosa koji se zasniva isključivo na precizno izraženoj volji zaposlenog da mu prestane radni odnos.

Otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja poslodavcu u pisanom obliku, najmanje 15 dana pre dana koji je zaposleni naveo kao dan prestanka radnog odnosa. Ovaj rok Zakon o radu naziva otkazni rok. Opštim aktom kod poslodavca ili ugovorom o radu može da se utvrdi duži otkazni rok, ali ne duži od 30 dana. U otkazni rok se računaju radni dani, kao i dani vikenda i praznika, ali i  svi ostali dani u kojima zaposleni eventualno ne bi radio (korišćenje slobodnih dana i slično). Prema tome, nije reč o 15 radnih dana, već o 15 kalendarskih dana.

Iz svega navedenog jasno je da je uslov za prestanak radnog odnosa po osnovu otkaza od strane zaposlenog da poslodavac o navedenoj nameri zaposlenog primi njegovu izjavu, koja je data u  pisanoj formi, koja je jasna, kategorična, nedvosmislena i ne zahteva nikavo dodatno tumačenje. Jedino takva izjava zaposlenog, doneta slobodno i samostalno, bez uticaja pretnje, prinude ili zablude (bez uticaja mana volje), predstavlja validan osnov za otkaz ugovora o radu i proizvodi pravno dejstvo od momenta dostavljanja poslodavcu. Naravno, preduslov za davanje ovakve izjave volje je mentalno zdravlje zaposlenog, odnosno u momentu sastavljanja izjave o otkazu ugovora o radu zaposleni mora biti uračunljiv, to jest da je sposoban da shvati značaj svoje izjave i da upravlja svojim postupcima.

U otkazu ugovora o radu zaposleni mora da navede datum kada radni odnos prestaje, s tim da taj dan mora da bude u okviru otkaznog roka. Kao što smo naveli, otkazni rok može da bude u rasponu od 15 do 30 dana. Zakonom je propisano da zaposleni mora da ostavi poslodavcu barem 15 dana od momenta predaje pisanog otkaza do momenta prestanka rada. Ukoliko je otkazni rok po odredbama opšteg akta poslodavca, odnosno po ugovoru o radu određen u dužem trajanju, zaposleni mora da ispoštuje taj rok. Ako bi, suprotno zakonskim odredbama, u opštem aktu poslodavca ili u ugovoru o radu bio određen otkazni rok koji je duži od 30 dana, takva odredba bi bila ništava i primenjivao bi se maksimalni zakonski rok od 30 dana.

Posledice nepoštovanja otkaznog roka


Zakonske odredbe o otkaznom roku daju poslodavcu određeno vreme (videli smo da je to vreme između 15 i 30 dana od dana kada je primio izjavu zaposlenog o otkazu ugovora o radu) da nađe rešenje za novonastalu situaciju.

Otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog može da prouzrokuje probleme u organizaciji posla, te je zakonodavac dao poslodavcu otkazni rok da bi te probleme mogao da prevaziđe-zapošljavanjem novog radnika umesto zaposlenog koji je dao otkaz, novom organizacijom posla i preraspodelom radnih zadataka na ostale zaposlene i slično.

Iz navedenih razloga zaposleni je dužan da poštuje otkazni rok. U slučaju da to ne učini, odnosno da prestane da dolazi na posao nakon što je predao poslodavcu izjavu o otkazu, a otkazni rok još nije protekao, ili tokom otkaznog roka ne obavlja svoje radne zadatke, a usled toga nastupi određena šteta za poslodavca, postojao bi zakonski osnov za naknadu te štete od zaposlenog koji je svojim skrivljenim ponašanjem prouzrokovao štetu. Prema tome, jedina posledica koja bi po zaposlenog mogla da nastupi ukoliko ne ispoštuje otkazni rok prilikom davanja otkaza ugovora o radu je naknada stvarne štete koju je time prouzrokovao poslodavcu. Ovo znači da bi poslodavac u sudskom postupku protiv zaposlenog morao da dokaže da zaposleni nije ispoštovao otkazni rok, te da je takav njegov postupak direktno prouzrokovao određenu materijalnu štetu za poslodavca. Nepoštovanje otkaznog roka mora da bude uzrok određene štete-u tom slučaju bi zaposleni morao da nadoknadi tu štetu poslodavcu. Poslodavac nema pravo da zbog nepoštovanja otkaznog roka naplati bilo kakvu kaznu od zaposlenog koji je dao otkaz. Takva novčana kazna ne može da bude predviđena ugovorm o radu, opštim aktom poslodavca, a ni nekim posebnim ugovorom. To bi praktično bila paušalna naplata štete, što nije pravno osnovano. Poslodavac mora da dokaže da je šteta zaista nastupila, da dokaže njenu visinu, kao i činjenicu da je prouzrokovana upravo nepoštovanjem otkaznog roka od strane zaposlenog koji je dao otkaz ugovora o radu. Da li je za poslodavca zaista nastupila šteta zbog neispunjavanja radnih zadataka tokom otkaznog roka od strane zaposlenog koji je dao otkaz, koliki je njen iznos i da li sve to poslodavac može da dokaže u eventualnom sudskom postupku-faktičko  je pitanje.

Da bi se izbegao takav spor, najpovoljnije i za zaposlenog i za poslodavca je da zaposleni savesno i redovno obavlja svoje radne zadatke tokom otkaznog roka. Takođe, s obzirom da zaposleni podnosi  izjavu o otkazu ugovora o radu u pisanoj formi nadležnoj službi kod poslodavca, te da od dana podnošenja pisane izjave do dana prestanka radnog odnosa mora da protekne najmanje 15 dana, zaposleni bi trebalo da zahteva da se na pisanoj izjavi evidentira datum prijema, kako ne bi bilo nedoumica o tome kada se završava otkazni rok.

O autoru: Milan Predojević

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(117) komentari

Milan Milance 10. 01. 2020.

Ako hoces da das otkaz na kulturan nacin, da se ni sa kim ne posvadjas, unapred navedes datum kada ti prestaje radni odnos. Obicno je u ugovorima otkazni rok 15 dana.

Ako ti se sve smucilo i bas te briga, zatrazi momentalno sporazumni raskid ugovora.

Ako ni to nece, onda lepo reci da ces dolaziti na posao i uzmi odbijaj da radis.
Poslodavac ce onda morati da ti da otkaz, ne treba mu neradnik, a ti zadrzavas pravo da ti on sve isplati.

Tako je, barem,u normalnim firmama. U ovim prcvarnicama gde se krse sva prava ko zna sta su sve u stanju da smuljaju…

Poenta je da u Srbiji radnik jako tesko moze da dobije otkaz ugovora o radu, samo to ljudi ne znaju.

Sve u svemu, ako ti se smucilo, kazi poslodavcu da neces da radis i sam ce ti dati otkaz.

UVEK je poslodavac kriv za lose stanje u firmi, osim ako zaposleni ne ucini nesto zaista lose.

To je neko moje generalno misljenje. 🙂

Ivana Škara 06. 01. 2020.

Postovani..prijavljena sam preko omladinske zadruge a imam 37 god i u medjuv.sam nasla posao drugi…da li nemem nikakav otkazni rok?

  Milan Predojević 08. 01. 2020.

  Poštovana Ivana
  Otkazni rok se odnosi na otkazivanje ugovora o radu. Pošto Vi niste potpisali ugovor o radu, već ste angažovani po drugom zakonskom osnovu, nemate ni otkazni rok.
  Pozdrav

Emir Krasnic 02. 01. 2020.

Postovanje, Imam jedno pitanje na koje nigde konkretno nisam naisao na odgovor.
Bice kratak i jasan, a pitanje je sledece:
Da li tokom bolovanja mogu uruciti zahtev za otkaz ugovora o radu i da li mi se dani provedeni na bolovanju racunaju u otkazni rok?
Hvala vam na dogovoru unapred!

  Milan Predojević 04. 01. 2020.

  Poštovani Emire
  Možete da otkažete ugovor o radu i tokom trajanja bolovanja jer zaposleni u svakom trenutku, bez posebnog obrazloženja, može dati otkaz. Vaša jedina zakonska obaveza je da ispoštujete otkazni rok. Dani bolovanja se računaju u otkazni rok.
  Pozdrav

Egon Husar 26. 12. 2019.

izvinjavam se i da pitam kod koga treba da obratim? Hvala

  Milan Predojević 27. 12. 2019.

  Poštovani
  Obratite se poslodavcu zahtevom da Vam se isplati sve što ste odradili. Ukoliko on ne ispoštuje zakonske obaveze morate preduzeti sledeće korake-prijava inspekciji za rad, a na kraju i eventualna naknada štete u sudskom postupku.
  Pozdrav

Egon Husar 25. 12. 2019.

Dobar Dan. Od prvog novembra poceo sam da radim jednu firmu na odredjenoj vreme. Ugovor sto sam potpisao ni danasnji dan nisam dobio i daosam otkaz 22.nov.19. poslovadac od moje zarade odbijo pedeset posto razlog je da nisam postovao otkazni rok ali ugovor nemam. i Nije ni isplatilo kolko je bio dogovoru. U dogovoru j bio 200 din satnica. i pitam sta imam pravo? Hvala.

  Milan Predojević 26. 12. 2019.

  Poštovani
  Imate pravo da Vam se isplati svaki radni dan koji ste odradili po ceni rada koja je sa poslodavcem dogovorena. Poslodavac ne može da Vam uskrati 50% zarade zato što niste ispoštovali otkazni rok. On ne može nikakvu sankciju da primeni prema Vama zato što ste prekinuli radni odnos uz nepoštovanje otkaznog roka.
  Pozdrav

Maja Cvetic 11. 12. 2019.

Dobar dam.Ne znam da li je moj prethodni komentar registrovan.Zanima me da li u otkazni rok ulazi godisnji koji nisam iskoristila ili bolovanje?I da li je poslodavac duzan da isplati zaradu ako se otkazni rok ne odradi?Hvala

  Milan Predojević 12. 12. 2019.

  Poštovana Majo
  Kao što se godišnji odmor računa u otkazni rok, tako ni eventualno bolovanje ne prekida tok otkaznog roka. Ukoliko Vam poslodavac ne omogući da iskoristiti preostali godišnji odmora pre nego što se okonča radni odnos, dužan je da Vam isplati naknadu štete u visini prosečne zarade za prethodnih 12 meseci, a srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.
  Pozdrav

Maja Cvetic 11. 12. 2019.

Dobar dan zanima ne da li godisnji odmor ulazi u otkazni rok?Sadasnji poslodavac trazi da odradim ot.rok ali ja moram preci na probni kod drugog poslodavca.Sadasnji poslodavac nece da placa godisnji odmor.Nepostuje dosta stavki ugovora a trazi otkazni pritom mi je receno da ako odem bez ot.roko nece mi se platiti ovo do sad sto sam odradila ovog meseca.Sve u svemu da li mora da mi da godisnji i da li to ulazi u pt.rol.Zaposlena sam 7 meseci posle 6 imam prava na godisnji.Hvala

  Milan Predojević 12. 12. 2019.

  Poštovana Majo
  S jedne strane, tačno je da poslodavac određuje vreme korišćenja godišnjeg odmora nakon što primi Vaš zahtev. S druge strane, logično bi bilo da Vam pre isteka radnog odnosa omogući da iskoristite sav godišnji odmor na koji imate pravo srazmerno vremenu provedenom na radu kod sadašnjeg poslodavca u ovoj kalendarskoj godini. Ukoliko Vam to ne omogući, poslodavac je dužan da isplati naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora. Prema tome, godinji domor se ne mora koristiti tokom otkaznog roka, ali ako se koristi on ne prekida tok roka, odnosno godišnji odmor se tada računa u otkazni rok.
  Pozdrav

Igor Minovic 29. 11. 2019.

Postovani,

radnica je trebala doći na posao u drugu smenu 14.10.21019,medjutim nije se pojavila na radnom mestu.Nakon više poziva telefonom javila mi je da ne može raditi drugu smenu,jer nema ko da joj čuva dete iako je pre zasnivanja radnog odnosa izjavila da dete nije problem i da ima ko da ga čuva dok ona radi.
4 dana nakon nepojavljivanja na poslu 18.10.2019 mi dostavlja potvrdu od porodičnog lekara da je na bolovanju od 14.10.Do kraja meseca mi nije donela doznake od bolovanja i nakon mog poziva da mi iste dostavi da bi joj se mogla obračunati plata za oktobar dostavlja mi doznake za period 14.10-31.10.2019 na dan 5.11.2019.
Prolaze dani u novembru ,a od nje nema javljanja.U medjuvremenu od naših zajedničkih prijatelja saznajem da radi na čišćenju jednog kafića i hostela i otvoreno govori da joj nije ništa.U prilog tome da joj nije ništa ide i veliki lekarski pregled koji je uspešno prošla sa testom opterećenja srca koji je odradila po zahtevu osiguravajuće kuće početkom novembra.
Pokušavam je dobiti na telefon,ali tek nakon dosta upornosti ona se javlja 26.11 i sutradan mi dostavlja doznake za period 1.11-13.11,zatim od 14.11-30.11 i od 1.12-7.12.2019 i sve su izdate na dan 27.11.
Da li zakon dozvoljava da joj uručim otkaz zbog nedostavljanja novembarskih doznaka u roku od 3 dana ili potvrde od porodičnog lekara da joj je bolovanje produženo.?Napomena da je pod ugovorom na odredjeno vreme do 31.12.2019.
Pozdrav

  Milan Predojević 02. 12. 2019.

  Poštovani
  Zakon o radu propisuje da je zaposleni dužan da, najkasnije u roku od tri dana od dana nastupanja bolovanja o tome dostavi poslodavcu potvrdu lekara koja sadrži i vreme očekivane sprečenosti za rad. U slučaju teže bolesti, umesto zaposlenog, potvrdu poslodavcu dostavljaju članovi uže porodice ili druga lica sa kojima živi u porodičnom domaćinstvu. Ako zaposleni živi sam, potvrdu je dužan da dostavi u roku od tri dana od dana prestanka razloga zbog kojih nije mogao da dostavi potvrdu. U delu istog zakona kojim su određeni razlozi zbog kojih poslodavac može da otkaže ugovor o radu zaposlenom koji ne poštuje radnu disciplinu stoje isledeća dva razloga: ako ne dostavi potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad u navedenim rokovima i ako zloupotrebi pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad. Procedura u vezi sa eventualnim otkazom kod nepoštovanjaradne discipline je sledeća: Poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i da mu ostavi rok od najmanje osam dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na navode iz upozorenja. U upozorenju poslodavac je dužan da navede osnov za davanje otkaza, činjenice i dokaze koji ukazuju na to da su se stekli uslovi za otkaz i rok za davanje odgovora na upozorenje. Upozorenje se dostavlja zaposlenom lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta zaposlenog. Ako poslodavac zaposlenom nije mogao da dostavi upozorenje, dužan je da o tome sačini pismenu belešku. Upozorenje se objavljuje na oglasnoj tabli poslodavca i po isteku osam dana od dana objavljivanja smatra se dostavljenim. Poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako mu je prethodno dao pisano obaveštenje u vezi sa nedostacima u njegovom radu, uputstvima i primerenim rokom za poboljšanje rada, a zaposleni ne poboljša rad u ostavljenom roku. Prema tome, postoji detaljna procedura propisana zakonom koja mora biti ispoštovana-u suprotnom, otkaz je nezakonit.
  Pozdrav

Dragana Dabovic 23. 11. 2019.

Zaista jedan od retkih tekstova koji daje konkretan i operativni savet o nekoj aituaciji u vezi radnog prava.Obicno se mogu procitati samo opsta mesta prepisana iz drugih clanaka ili iz zakona.Moze se reci samo hvala!

  Milan Predojević 23. 11. 2019.

  Poštovana Dragana
  Hvala i drago mi je da Vam je tekst od pomoći:).
  Pozdrav

Mirjana Nejcic 21. 11. 2019.

Postovani dali mogu dati otkaz ako sam pod suspenzijom

  Milan Predojević 23. 11. 2019.

  Poštovana Mirjana
  U svakom trenutku, pa i pod suspenzijom, možete da otkažete ugovor o radu kod poslodavca ličnom izjavom volje datoj u pisanoj formi, bez posebnog navođenja razloga za to.
  Pozdrav

Bogica Nikolic 06. 11. 2019.

Pozdrav druze radim na omw pumpi potpisao sam ugovor na godinu dana sve je bilo lepo do potpisa ugovora koji sam potpisao posle 3 dana, sasda sam vec tu mesec dana i ne mogu vise dan da radim tamo. Dobio sam jos mnogo zadataka, vredjanje na poslu zato sto sam dosao sa biroa, dogovor je bio 4 dana radim 2 dana slobodno jer radimo 12 sati.

DA li mora da se odradi otkazni rok ? ja ne bih vise dan proveo tamo ?

  Milan Predojević 07. 11. 2019.

  Poštovani
  Jedina posledica nepoštovanja otkaznog roka može da bude da Vas polsodavac tuži za naknadu štete koju je pretpreo direktno zbog toga što niste ispoštovali otkazni rok. Drugih posledica ne može biti. Ako cenite da zbog nepoštovanja otkaznog roka Vaš poslodavac ne bi pretrpeo štetu, to jest ne bi Vas tužio zbog toga-ne morate da poštujete otkazni rok. To jeste dobar običaj, ali ako sa druge strane ne postoji nepoštovanje, onda ponekad i nemate drugog izbora.
  Pozdrav

b82254120b47f0cc20dd6e2e8ea1fdb6 31. 10. 2019.

Да ли послодавац има право да ме одјави са здравственог осигурања а никакав уговор о отказу нисам потписала?Шта у том случају да радим?

  Milan Predojević 31. 10. 2019.

  Poštovana Ivanka
  Vi ne potpisujete ugovor o otkazu. Samo kod sporazumnog prestanka radnog odnosa, koji predstavlja saglasnost volja o prestanku radnog odnosa, zakon zahteva potpis obe strane-i zaposleng i polsodavca. Kod otkaza od strane poslodavca prestanak radnog odnosa zasniva se na ispunjavanju zakonskih uslova u kojima Vam poslodavac može otkazati ugovor svojim rešenjem. U tom slučaju Vi samo treba svojim potpisom da potvrdite prijem rešenja o otkazu, čime ne dajete nikakvu saglasnost na taj akt. Potpisom samo potvrđujete da ste rešenje o otkazu preuzeli, jer od tog momenta počinje da teče rok za tužbu koju možete podneti sudu. Prema tome ne može da dođe do dojave sa socijalnog osiguranja ako prethodno nije doneto rešenje o otkazu, koje Vam mora biti uručeno jer protiv njega imate zakonsko pravo da podnesete tužbu pred sudom. Insistirajte kod Inspekcije za rad da izađe na lice i mesta i da Vam se u pisanoj formi uruči otkaz, ako je već do njega došlo.
  Pozdrav

Dusan Maricic 23. 10. 2019.

Poštovani

Zaposlen sam na određeno vreme od 1 marta 2019g. Prvi ugovor mi je bio na 1 mesec pa potom na 3 meseca da bi mi novi ugovor dat na rok od 6 meseci i isti mi traje do 5. jan. 2020 g.
Poslodavac me je poslao na godišnji odmor koji je trajao do danas kada sam na moje zaprepašćenje obavešten da sam dobio otkaz ( pored mene još dvadesetak radnika ) zbog nedostatka poslova u firmi. Gazda se zahvaljije na saradnji. žao mu je ali eto nema posla i mi na ulicu. Pitam Vas da li imam pravo na otkazni rok i budući da sam razdužio sav alat i opremu trebam li ići na posao ili da se pomirim sa iznenadnim otkazom.
Nadam se brzom odgovoru i unapred zahvaljujem na izdvojenom vremenu.

  Milan Predojević 29. 10. 2019.

  Poštovani Dušane
  Prema Zakonu o radu zaposlenom može da prestane radni odnos ako za to postoji opravdan razlog koji se odnosi na potrebe poslodavca, između ostalog ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla (takozvani tehnološki višak). Međutim, zakon je predvideo proceduru za ovakvu situaciju, a kojom se garantuju određena prava zaposlenima. Tako je u Vašem konkretnom slučaju poslodavac dužan da donese program rešavanja viška zaposlenih, te da pre donošenja programa, u saradnji sa reprezentativnim sindikatom kod poslodavca i republičkom organizacijom nadležnom za zapošljavanje (Nacionalna služba za zapošljavanje), preduzme odgovarajuće mere za novo zapošljavanje viška zaposlenih. Sindikat je dužan da dostavi svoje mišljenje na program, a Nacionalna služba za zapošljavanje da dostavi poslodavcu predlog mera u cilju da se spreče ili na najmanju meru smanji broj otkaza ugovora o radu, odnosno obezbedi prekvalifikacija, dokvalifikacija, samozapošljavanje i druge mere za novo zapošljavanje viška zaposlenih, i to u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga programa. Poslodavac je dužan da razmotri i uzme u obzir predloge Nacionalne službe za zapošljavanje i mišljenje sindikata, i da ih obavesti o svom stavu u roku od osam dana.Takođe, poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu zbog tehnološkog viška zaposlenom isplati otpremninu. Visina otpremnine utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu, s tim što ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu. Dakle u Vašem slučaju pripada Vam otpremnina u visini definisanoj opštim aktom ili ugovorom o radu, a ako nije određena u tim aktima onda Vam pripada jedna trećina zarade, pošto imate svega nekoliko meseci rada kod sadašnjeg poslodavca. Ukoliko poslodavac ne poštuje ove zakonske odredbe, možete se obratiti Inspekciji za rad.
  Pozdrav

Milovan Savanov 11. 10. 2019.

Postovsni
Danas sam dobio na potpis ugovor na odredjeno na 3 meseca,posto sam bio na razgovor za posao u drugoj firmi zbog vece plate,pitao sam sefa dal mogu da potpisem oko 14 h jer cekam odgovor od druge firme da li sam primljen.Bio je besan jer mu nisam rekao ranije,iskreno ni ja nisam znao kako cu proci i dal ce me zvati.Onda mi je rekao da moze biti problem ako naidje inspekcija,ds nebi bilo problema reko sam da cu potpisati.On je otisao na kratko do kancelarije i vraca se sa komentarom,sta ako on sad necr da js potpisem,ja sam reko ok on odgovara eti nevu da potpises i ja sam krenuo da se presvlacim i krenem kuci.Presvukao se i onda je bilo sa njegove strane ubedjivanje,posto nisam znao dal ce me zvati iz druge firme posle dvadesetak min sam potpiso.U povratku kuci iz druge firme javljsju da sam primljen,javio sam sefu da cu odraditi jos sutra a od ponedeljka ne i da me obavesti oko odjave i ostalih peocedura,odgovorio je ok.Pitanje da li cu morati otkazni rok jer mi se nevraca u tu firmu vise i po ceni tuzbe i sta mogu ocekivati dalje jer za 5 dana treba da pocnem u novoj firmi.

  Milan Predojević 12. 10. 2019.

  Poštovani Milovane
  Ne morate da ispoštujete otkazni rok, ukoliko ste spremni na moguću posledicu u vidu tužbe za naknadu štete. Dakle jedina posledica koja bi mogla da nastupi je da sadašnji poslodavac u sudskom postupku, koji bi pokrenuo tužbom za naknadu štete, dokaže da je propuštanje da se ispoštuje otkazni rok direktno prouzrokovalo određenu štetu za njega. Drugih posledice ne može biti.
  Pozdrav

   Milovan Savanov 14. 10. 2019.

   Hvala na odgovoru

Stefan Ristic 11. 10. 2019.

Miláne postovanje,devojka radi kod privatnika i normalno je prijavljena i ima ugovor o radu, koje su posledice ako bi dala momentalni otkaz jer zeli da predje da radi u firmu posto ima ponudu. Hvala unapred

  Milan Predojević 12. 10. 2019.

  Poštovani Stefane
  Ukoliko devojka ne ispoštuje otkazni rok, jedina posledica koja bi mogla da nastupi je da sadašnji poslodavac u sudskom postupku, koji bi pokrenuo tužbom za naknadu štete, dokaže da je zbog nepoštovanja otkaznog roka pretpreo određenu štetu. Dakle morao bi da dokaže da je propuštanje da se ispoštuje otkazni rok direktno prouzrokovalo određenu štetu za njega. Takvi postupci su ipak retki u praksi. Drugih posledice ne može biti.
  Pozdrav

Jelena Stevanovic 01. 10. 2019.

Postovani!!!

Danas sam potpisala otkaz ugovora o radu pod bolovanjem.Poslodavac je taj koji mi ja dao otkaz zbog smanjenog obima posla kako je naveo u resenju.Medjutim to nije istina, ja sam dobila otkaz zbog toga sto sam na bolovanju i zato sto ne mogu vise da se vratim na to radno mesto, jel upogonu nema grejanje a ja sam operisana,Kada sam pokusala da se prijavim na Biro postojao jeproblem oko neke sifre u MA obrascu, a moj Poslodavac to negira i kaze da je taj obrazac u redu.Meni je neophhodna zdravstvena knjizica, i nemam vremena da idem od poslodavca do Biroa,jelmi nije dobro a ni lekove ne mogu da pdignem.

Ja znam da ovo sto je uradio mojposlodavac je apsolutno PROTIVZAKONITO,i da imam pravo da pokrenem spor i da trazim privremenu meru da me vrate na posao.Medjutim sporan mi je potpis koji sam ja dala???

Moje konkretno pitanje glasi da li taj moj potpis tj pristanak da mi se da otkaz pod bolovanjem utice na nistavnost tog resenja???Hvala unapred i izvinite na opsirnosti

  Milan Predojević 08. 10. 2019.

  Poštovana Jelena
  Vaš potpis, koji samo služi kao dokaz da ste određeni akt primili, ali ne i da se sa sadržinom istog slažete, ne utiče na eventualnu ništavost rešenja o prestanku radnog odnosa.
  Pozdrav

Dragana Gemaljević 19. 09. 2019.

Dobro veče, mene interesuje šta se dešava u slučaju da poslodavac neće da ispoštuje otkazni rok, a radnik hoće?

  Milan Predojević 25. 09. 2019.

  Poštovana Dragana
  Zaposleni je dužan da ispoštuje otkazni rok. Ukoliko poslodavac smatra da to nije neophodno, odnosno daje Vam mogućnost da radni odnos raskinete i pre isteka tog roka, nikakve posledice zbog toga nećete imati.
  Pozdrav

Nikola Jovanovic 30. 08. 2019.

Dobar dan zanima me jedno pitanje. Ugovor mi traje do kraja septembra, a u medju vremenu sam nasao drugi posao, i planiram da dam otkaz,imam godisnji odmor jos 10 radnih dana, pa me zanima dal ce mi to poslodavac platiti, ako mi to udje u otkazni rok?

  Milan Predojević 02. 09. 2019.

  Poštovani Nikola
  Član 186. Zakona o radu glasi: „Poslodavac je dužan da zaposlenom, u slučaju prestanka radnog odnosa, isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Isplatu obaveza iz stava 1. ovog člana, poslodavac je dužan da izvrši najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa“. Shodno navedenoj zakonskoj odredbi, naknada zarade za vreme godišnjeg odmora mora da Vam bude isplaćena, odnosno mora Vam se obezbediti da realizujete pravo na plaćeni godišnji odmor.
  Pozdrav

0e2b9114120f7802f109ec3a0ddd88b0 29. 08. 2019.

Poštovani,

Raspolažem sa ugovorom na neodređeno vreme u državnoj instituciji. U narednom periodu planiram da dam izjavu o otkazu ugovora, volela bih ako bi to mogao biti sporazumni raskid ugovora o radu. Zanima me pošto je poslat predlog da me imenuju za člana nadzornog odbora ustanove, šta trebam da preduzmem povodom toga prilikom davanja otkaza? (Rešenje o imenovanju se trenutno još čeka ali može stići u bilo kojem trenutku)

  Milan Predojević 02. 09. 2019.

  Poštovana
  Zaposleni u svakom trenutku može da otkaže ugovor o radu, s tim da je dužan da ispoštuje otkazni rok. Činjenica da će vas možda imenovati u nadzorni odbor kod poslodavca ne utiče na Vaše zakonsko pravo da date otkaz.
  Pozdrav

Uros Ljubenovic 28. 06. 2019.

Postovani,

Zaposlen sam preko omladinske zadruge, fakticki sam nezaposlen jer sam zavrsio fakultet, a prilikom stupanja na radno mesto sam samo dao licnu kartu i nista nisam potpisao.Radim 6 meseci, planiram da uskoro dam otkaz. Zanima me da li uopste ja moram da odradim tih 14 dana otkaznog roka, i da li mogu da pritom nekako naplatim 14 dana odmora koji sam dobio u avgustu i septembru ?
Hvala unapred.

  Milan Predojević 02. 07. 2019.

  Poštovani Uroše
  Zakon o radu kaže sledeće: „Otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja poslodavcu u pisanom obliku, najmanje 15 dana pre dana koji je zaposleni naveo kao dan prestanka radnog odnosa (otkazni rok)“ Prema citiranoj zakonskoj odredbi, samo ako ste potpisali ugovor o radu imate obavezu da ispoštuje otkazni rok. Ako niste u radnom odnosu-nemate obavezu otkaznog roka. Godišnji odmor je takođe pravo koje je vezano za radni odnos, te ukoliko ga nsite zasnovali (angažovanje po nekom drugom ugovoru) nemate pravo na godišnji odmor.
  Pozdrav

   Nikola Jovanovic 30. 08. 2019.

   Pozdrav dal spada godisnji odmor u otkazni rok?

    Milan Predojević 02. 09. 2019.

    Poštovani Nikola
    Godišnji odmor ulazi u otkazni rok.
    Pozdrav

Aleksandar Cvijanović 31. 05. 2019.

Postovanje,
imam jedan problem. Dao sam otkaz u firmi i otkazni rok je 30 dana definisan u ugovoru. Otkaz sam dao posle nepuna dva meseca.
U firmi su me obavestili da imam pravo na dva slobodna dana posto sam dao otkaz posle nepuna dva meseca.
Obzirom da cu raditi skoro 3 meseca racunajuci i otkazni rok, a jedan mesec se racuna 1.66 slobodnih dana ja sam mislio da imam pravo na 3 ili cetiri dana.
Moje pitanje je da li se otkazni rok racuna u slobodne dane obzirom da traje pun mesec?

Hvala unapred na odgovoru

  Milan Predojević 03. 06. 2019.

  Poštovani Aleksandre
  Mišljenja sam da se i rad tokom otkaznog roka mora uzeti u obzir prilikom izračunavanja broja dana godišnjeg odmora.
  Pozdrav

Branislav Jovanović 16. 05. 2019.

Postovani,

Ugovor na odredjeno mi istice 31.05.2019. ali sam dao otkaz 9.05.2019. koji bi po otkaznom roku trajao do 09.06.2019. Da li sam ja u obavezi da ispostujem otkazni rok jer mi traze da potpisem novi ugovor pa da potpisem sporazumni raskid i da li mogu to da zloupotrebe pa da mi tek onda krenu racunati tih 30 dana otkaznog roka koji stoje u ugovoru ?

Srdacno Branislav.

  Milan Predojević 17. 05. 2019.

  Poštovani Branislave
  S obzirom da ste potpisali ugovor o radu na određeno vreme koji ističe dana 31.05.2019. godine, čega je bio svestan i poslodavac od početka, tog dana će Vam i prestati radni odnos. Nije tačno da morate da ostanete da radite do 09.06. zato što Vam u ugovoru stoji da je otkazni rok 30 dana. Taj otkazni rok bi se imao primeniti da ste želeli da prestanete sa radnim odnosom pre 31.05.2019. godine. Pošto to nije slučaj, jer ste samo obavestili poslodavca da ostajete pri odredbi ugovora po kojoj Vam radni odnos prestaje onog dana kako je i navedeno u ugovoru o radu, ne morate da radite nakon 31.05.2019. godine. Uopšte, i u slučaju nepoštovanja otkaznog roka poslodavac ne može da Vas obaveže na potpisivanje novog ugovora o radu, već na raspolaganju ima jedino mogućnost naknade štete, ako je pretprpi zbog nepoštovanja otkaznog roka.
  Pozdrav

Дејан Вукајловић 14. 05. 2019.

Poštovanje Predraže, vozač sam autobusa u jednoj privatnoj firmi i treba da promenim poslodavca , otkazni rok je trideset dana , interesuje me da li budući poslodavac treba da sačeka moj otkazni rok.Firma u kojoj radim potpisuje ugovor o radu na određeno vreme najčešće na tri meseca pa se produžava.Inače ovih dana očekujem radne papire iz te zemlje pa saznanjem sa dobijanjem radne dozvole planiram da dam otkaz.Molim vas za mišljenje. Hvala unapred! Pozdrav Predraže

  Milan Predojević 16. 05. 2019.

  Poštovani Dejane
  Budući poslodavac nema nikakve veze sa otkaznim rokom kod Vašeg prethodnog poslodavca. Međutim, jasno je da ne možete stupiti u radni odnos kod novog poslodavca dok se ne okonča radni odnos kod prethodnog, jer ne možete istovremeno biti zaposleni puno radno vreme kod dva poslodavca. Dajte otkaz uz poštovanje roka od 30 dana, pa kad taj rok istekne i Vaš radni odnos prestane, od narednog dana možete zasnovati novi radni odnos kod drugog poslodavca.
  Pozdrav

Veljko Savcic 11. 05. 2019.

Zdravo Milane, imam jedno pitanje u vezi otkaznog roka i godisnjeg odmora.
Ja sam otkaz dao 25 dana pre, poslednji radni dan mi je 31. Maj. Imam 8 neiskoriscenih dana godisnjeg odmora, i zelim da mi se oni uracunaju u otkazni rok jer ne zelim da mi se plate duple dnevnice ili sl. Da li mogu da trazim godisnji u okviru godisnjeg, da li su oni u obavezi to odmah da mi daju? 8 radnih dana bi znacilo da je meni poslednji radni dan 21. Maj. Hvala puno unapred!

  Milan Predojević 13. 05. 2019.

  Poštovani Veljko
  Neiskorišćenih 8 dana godišnjeg odmora Vam se takođe uračunavaju u otkazni rok i poslodavac je dužan da Vam obezbedi da ih iskoristite. Period korišćenja godišnjeg odmor morate da dogovorite sa poslodavcem jer Zakon o radu uređuje raspored korišćenja godišnjeg odmora na sledeći način: „U zavisnosti od potrebe posla, poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju zaposlenog“. To znači da mu Vi možete predložiti kad biste želeli da iskoristite Vaših 8 dana, ali konačnu odluku o vremenu korišćenja godišnjeg odmora donosi poslodavac.
  Pozdrav

Stefan Zlatanovic 09. 05. 2019.

Postovani Milane,
Svuda po netu sam trazio, ali nigde i nisam nasao odgovor koji me interesuje. Radio sam preko studenske zadruge iz Nisa, ocitavanje elektricnih brojila. Prijavljen sam znaci od 1-8 u mesecu i to je to. Nisam dao otkazni rok, jer ja jednostavno nemam toliki broj dana u mesecu radnih i evo sada , nasao se u situaciji da poslodavac nece da mi isplati ocitavanje za prosli mesec, a pritom sam to uradio savesno i propisno. Kakva su moja prava i da li sam morao da dam otkazni rok.
Unapred hvala.

  Milan Predojević 11. 05. 2019.

  Poštovani Stefane
  U slučaju angažovanja na određeno vreme nema otkaznog roka. Poslodavac od početka mora da računa sa tim da ste angažovani samo do određenog datuma i kada taj datum nastupi radni odnos prestaje. Otkazni rok bi bio obavezan samo ako biste želeli da prekinete radni odnos pre datuma koji ste već dogovorili sa poslodavcem. Nema osnova da Vam poslodavac obustavi isplatu za posao koji ste odradili pod izgovorom da niste dali otkazni rok.
  Pozdrav

Milan Jankovic 12. 04. 2019.

Pozdrav Imenjače
Imam ugovor na neodređeno vreme. U narednom periodu planiram da dam izjavu o otkazu ugovora.
– Zanima me, šta se dešava sa ne iskorišćenim danima godišnjeg odmora od prošle godine (10 dana)i danima godišnjeg odmora za tekuću godinu?
– Dal li poslodavac ima zakonsku obavezu po tom pitanju?
– Da li postoji rešenje za ovu situaciju u zakonu o radu?

Sve najbolje, samo napred
Milan

  Milan Predojević 12. 04. 2019.

  Poštovani Milane
  Poslodavac mora da Vam omogući da iskoristite stari godišnji odmor do 30. juna ove godine. Što se tiče godišnjeg odmora za ovu godinu, ukoliko ga tražite pre otkaza i poslodavac Vam odobri, možete da iskoristite i ceo godišnji koji Vam pripada za ovu godinu jer ste se tako dogovorili sa poslodavcem. Ukoliko pak prvo date otkaz, pa tražite da pre datuma prestanka radnog odnosa iskoristite godišnji odmor za ovu godinu, mišljenja sam da Vam pripada samo srazmerni deo godišnjeg odmora za ovu godinu. Takođe, ukoliko Vam poslodavac ne omogući realizaciju godišnjeg odmora koji Vam pripada do isteka radnog odnosa, dužan je da Vam donese rešenje o naknadi štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora.
  Pozdrav.

Miloš Kostić 01. 04. 2019.

Poštovani Milane,
Imam jedno pitanje za Vas, dakle ugovor o radu mi ističe 30.04.2019. godine, ja sam se obratio poslodavcu 01.04.2019. godine i tražio da mi ugovorni odnos prestane zaključno sa 03.04.2019. godine, poslodavac mi je nagovestio da ću možda biti tužen, jer nisam ispoštovao otkazni rok, pritom plata mi je bila 35000 dinara, koliki iznos bi poslodavac mogao da mi traži tom prilikom? Unapred hvala, Miloš

  Milan Predojević 05. 04. 2019.

  Poštovani Miloše
  U eventualnom sudskom postupku poslodavac bi morao da dokaže da je usled nepoštovanja otkaznog roka sa Vaše starne za njega nastupila konkretna šteta. Dakle, morao bi da dokaže da je činjenica nepoštovanja otkaznog roka prouzrokovala konkretnu štetu, odnosno uzročno-posledičnu vezu između nepoštovanja otkaznog roka i nastale štete.
  Pozdrav

Jovana Milovanovic 27. 02. 2019.

Poštovani, imam ugovor o radu na odredjeno na 2 meseca i ističe 31. marta, znam za otkazni rok u ugovoru i on je najmanje 15 dana. Jel mogu to da podnesem odmah ili je on ako ja razumem tek 16. marta? Videla sam i za sporazumni raskid i da li je to bolja opcija, obzirom da se plata dobija 1. ili 2. u mesecu (nadam se da ona nije upitna iako želim da napustim posao) tj. da li se savetuje da prvo nju primim, kao i da mi još uvek nije plaćen probni rad pre potpisanog ugovora dakle dužni su i to da mi plate? Hvala unapred.

  Milan Predojević 04. 03. 2019.

  Poštovana Jovana
  Otkazni rok je minimum koji morate das ispoštujete, ali nećete prekršiti ugovor o radu ili zakon ako još ranije najavite poslodavcu da prestajete sa radom. U vašem slučaju, međutim i nije neophodno da dajete otkaz ako ćete da radite do kraja ugovora, to jest do kraja marta. Poslodavac je već samim potpisivanjem ugovora o radu na određeno vreme upoznat sa time da će radni odnos zasnovan na osnovu takvog ugovora prestati dana 31. marta. Morali biste da date otkaz i pri tom ispoštujete minimalni otkazni rok samo ukoliko nameravate da prestanete da radite pre 31. marta. Što se tiče načina prestanka radnog odnosa-sporazum je uvek bolja opcija od otkaza.
  Pozdrav

Iva Grba 20. 02. 2019.

Pozdrav, ukoliko je zaposleni na bolovanju a otkazni rok u ugovoru je naveden kao rok od 30 dana da li zaposleni mora striktno da ispostuje taj rok ili moze da to ucini 15 dana pre isteka ugovora. Kako se gleda na bolovanje u toj situaciji?Da li je dovoljno poslati email direktoru u tom nekom okvirnom zakonskom roku.Inace ugovor istice 6 aprila i interesuje me da li se mora najaviti otkaz ili samo mogu da ne potpisem nov ugovor o produzenju radnog odnosa na odredjeno vreme,hvala.

  Milan Predojević 22. 02. 2019.

  Poštovana Iva
  Ukoliko je zaposleni na bolovanju a otkazni rok u ugovoru je naveden kao rok od 30 dana, zaposleni mora striktno da ispostuje taj rok i ne moze to da ucini 15 dana pre isteka ugovora. Bolovanje nema uticaju na ovu situaciju. Ukoliko se radi o ugovoru o radu na određeno vreme koji ističe 06. aprila, to je ugovor kod koga se unapred zna kada će isteći i nije neophodno da zaposleni daje izjavu o otkazu ugovora, ako će ispoštovati ugovor do isteka roka. Dovoljno je, kao što ste Vi naveli u svom pitanju, da ne potpišete novi ugovor o radu. Ukoliko pak nameravate da raskinete radni odnos pre roka na koji je zasnovan, odnosno pre 06. aprila, onda morate dati izjavu o otkazu ugovora i tom prilikom ispoštovati otkazni rok koji je određen u ugovoru o radu (a koji može da bude maksimalno 30 dana).
  Pozdrav

Dragan Perković 07. 02. 2019.

Nije se obuhvatilo novčana davanja poslodavca u ova dva slučaja otkaza.To se u narodu zove otpremnina i naj češće je kad je zaposleni tehnološki višak.Recimo ako dobrovoljno pristaneš da napustiš firmu kao tehnološki višak dobijaš otpremninu u zavisnosti godine rada.Međutim ako ne pristaneš dobijaš samo zakonski prosečne 3 bruto plate u Srbiji.

  Milan Predojević 14. 02. 2019.

  Poštovani Dragane
  U tekstu je obrađena tema davanja otkaza od strane zaposlenog i poštovanja otkaznog roka. Pitanje otpremnine razmatrano je u jednom od prethodnih tekstova.
  Pozdrav.