Milšped d.o.o

Milšped d.o.o

O nama

Milšped uspešno posluje već 23 godine i broji preko 1800 zaposlenih. Strateško opredeljenje kompanije utemeljeno je na visokim vrednostima korporativne kulture, poštovanju partnerskih odnosa sa klijentima, primeni naprednih tehnologija, kao i društveno odgovornom poslovanju.
Zahvaljujući savremenom načinu rada i organizaciji posla, hrabrim idejama i veštini prilagodjavanja trzištu, Milšped je izgradio jedinstven trzišni nastup koji objedinjuje sledeće usluge:
Avio, brodski, železnički i međunarodni transport
Carinsko zastupanje
Skladištenje i distribucija
“Milšped” Beograd je matična kuća grupacije koja posluje na tržištu Srbije od 1993. godine. Svojim kapacitetima, tehnologijom rada i kvalitetom, Milšped je danas u mogućnosti da odgovori na sve zahteve savremenog tržišta i pruži kompletnu logističku uslugu.
“Milšped AML” Beograd je deo grupacije čije je potencijal usmeren ka kreiranju logističkih rešenja namenjenih automobilskoj industriji. Dugogodišnja posvećenost ovom segmentu logistike, kao i uspešna realizacija zahteva multinacionalnih kompanija u ovoj oblasti, omogućili su Milšpedu komparativnu prednost na tržištu i primat u pružanju usluga auto logistike.
“Milšped Mercurio” Beograd predstavlja joint venture kompanija Milšped i Mercurio – najvećeg transportera automobila u Italiji. Poslovanje ove kompanije usmereno je na realizaciju projekta logistike za kompaniju „Fiat Automobili Srbija“.
“Milšped Montenegro” Podgorica posluje na tržištu Crne Gore i pruža kompletnu logističku uslugu. Stručnost zaposlenih u realizaciji carinskih i skladišnih usluga, raspoloživost skladišnog prostora, kao i sopstvena transportna flota čine Milšped Montenegro važnom karikom u pružanju usluga Milšped Grupe.
“Milšped Hrvatska” Zagreb pruža usluge klijentima koji su poverenje za celokupnu regionalnu logistiku ukazali Milšped sistemu. Sadašnjim i budućim klijentima su na raspolaganju sve potrebne logističke usluge koje se u ovom privrednom društvu, kao i u celom Milšped sistemu obavljaju po najvišim međunarodnim standardima.
Milšped Slovenija olakšava realizaciju poslova Milšped Grupe, vezanih za države Evropske unije. Najviše je zastupljen međunarodni drumski transport. Na raspolaganju je zatvoreni skladišni prostor od 2000 m2. Vozni park je opremljen najsavremenijim transportnim sredstvima koja omogućavaju optimum iskoristivosti za FTL i LTL.
Milšped Albanija je JV kompanija Milšped Grupe i Balfin Grupe koja zajednički nastupa na tržištu Albanije u domenu logističkih usluga. Kompanija je operativno startovala sa radom u martu 2014. godine. U svom poslovanju od početka primenjuje visoke standarde u svim segmentima i rukovodi se najboljim primerima prakse Milšped Grupe.
Milšped BH d.o.o.  pruža logističke i integrisane usluge, od kojih su najviše zastupljene usluge carinjenja i distribucije. Svojim sadašnjim i budućim klijentima nudi pouzdanu uslugu, profesionalan pristup i, iz iskustva i uspešnog odgovora na kompleksne zahteve korporativnih klijenata na regionalnom nivou, mogućnost prilagođavanja konkretnim potrebama u oblasti logistike.
Milšped Rusija je otvoren 8.12.2014 a operativno je krenuo sa radom 1.3.2015. godine. Trenutno Milšped Rusija ima 5 stalno zaposlenih koji obavljaju različite poslove u domenu logistike.
Milšped svoj uspeh i lidersku poziciju na tržištu gradi zahvaljujući pouzdanim, stručnim i lojalnim kadrovima. Dugi niz godina tokom rasta i razvoja kompanije, planski su pravljeni kadrovi i čitavi naraštaji koji će dugoročno nositi breme uspeha, inovativnosti i reginalnog rasta.
Zahvaljujući struktuiranoj i zahtevima posla prilagođenoj selekciji i regrutaciji, kompanija Milšped trenutno zapošljava najveći broj saobraćajnih inženjera u zemlji. Jedan od osnovnih postulata politike zapošljavanja kompanije Milšped jeste angažovanje mladih diplomiranih stručnjaka različitih struka, i pružanje prvog radnog iskustva istim, kroz obuke, treninge i edukacije.
Kompanija Milšped kao regionalni lider u logistici nudi velike izazove i  mogućnosti profesionalnog usavršavanja i dokazivanja kandidatima sa već jasno profilisanom karijerom.
Sve o programima studentske prakse možete naći na linku:
http://www.milsped.com/career/studentski-programi-usavrsavanja/,
Još jedan koristan link, koji se odnosi na sve naše flote i veliki broj zaposlenih vozača:
http://www.milsped.com/milsped-principi-vozaci/,
I link do naših aktuelnih pozicija/konkursa:
http://www.milsped.com/karijera-konkursi/.

Zašto mi?

Dan porodice u kompaniji

Family day je manifestacija koja se održava sa ciljem da se svaki zaposleni oseća kao deo grupacije, deo velike Milšped porodice. Kroz manifestacije zabavnog karaktera deca imaju priliku da se zajedno sa svojim vršnjacima druže, dok kroz takmičarksi deo programa, odrasli članovi porodice odmeravaju snage u sportskim aktivnostima. Na ovaj način dokazujemo da su zaposleni najvažniji činilac uspeha i da se kroz stimulativnu atmosferu i timski rad uspešno stiže do svakog cilja.

Naši zaposleni

Vladimir MIlojević
direktor Milšped Albanije

Karijeru u našoj kompaniji, u kojoj je
zaposlen gotovo dve godine, Vladimir
MIlojević započeo je u carinskom sektoru
i tokom obuke od par meseci bio je deo
ispostave “Terminal Beograd”. Nakon toga
je radio u spoljnoj trgovini, prevashodno
poslove vezane za TetraPak Production, a
deo njegovog posla bilo je i izveštavanje
o poslovanju carinskog sektora, kao i
operativni zadaci u postupcima carinjenja.
Sa Milšped-om je dolazio u kontakt i
tokom svojih prethodnih profesionalnih
angažmana gde je, kroz neposrednu
saradnju, imao priliku da se upozna sa
visokom profesionalnošću i potencijalnom
naše kompanije.

Beneficije

Zaposleni u našoj kompaniji imaju na raspolaganju

Društvene mreže

Facebook
Molimo vas da osvežite stranicu kako bi se upisani feed pojavio. https://www.facebook.com/Milsped

Kontakt

Milšped d.o.o

Bulevar Zorana Đinđića, 121, 11070 Novi Beograd, SRBIJA

office@milsped.com

www.milsped.com

+381 11 2015100
Facebook
Twitter