Organizaciona kultura

Neoplanta DOO Novi Sad
HR tim
02.02.2017


​​Mi, u Neoplanti, još od 1885. sa ponosom nosimo odgovornost ove tradicije.
 
Zato svakoga dana, natenane, napredujemo
na sigurnom putu da postanemo jedan od regionalnih lidera u proizvodnji hrane.
 
Naši proizvodi superiornog kvaliteta
jednako se oslanjaju na stalne tehnološke inovacije u procesu proizvodnje
kao i na proverene, tradicionalne recepture i domaćinski, pažljivo birane komade mesa.
 
Tako svaki zalogaj iz Neoplante donosi vrhunski ukus
i garantuje zadovoljstvo koje nas inspiriše i pokreće.
 
Mi tri puta merimo a jednom sečemo,
jer znamo da samo tako čuvamo i sebe i druge.
 
Mi zahvalnost rado pružamo i na poštovanju ne štedimo
jer dobro umemo da cenimo sve zbog čega i sami vredimo.
 
Mi promenu ne čekamo već je iniciramo,
jer kada vidimo da može bolje, mi tako i radimo.
 
Ljudski i pošteno.
Svako za sebe i svi zajedno.
Koliko god možemo i najbolje što umemo.
 
Jer naši su ljudi, pre svega, domaćini.
Kako u svojoj, tako i u našoj, zajedničkoj kući.
 
I zato, bez obzira na sličnosti ili razlike, uzraste ili prilike,
mi složno delimo jednu svrhu, jedno obećanje koje spaja Neoplanta proizvode:
 
UKUS KOJI POKREĆE SVE!

Ostali blog tekstovi poslodavca