ZF Serbia d.o.o.
ZF Serbia d.o.o.

ZF Serbia d.o.o.

see. think. act.

O kompaniji

Priča ZF kompanije počinje u prvoj deceniji 20-og veka, inspirisana snom o letenju. Izgradnja prvog cepelina i osnivanje Zeppelin fondacije predstavljaju početak daljeg tehnološkog razvoja i revolucije u tehnologiji prenosa. Nastavljajući put tehnološkog razvoja, kompanija ZF je zvanično osnovana 1915. godine u nemačkom gradu Fridrihshafenu kao fabrika zupčanika, usmeravajući se na, u to vreme, novo tržište automobila. Superiornost tehnologije i usmerenost na inovacije vode proširenju portfolija proizvoda, pa ZF širi svoju delatnost i na sisteme upravljanja, za putnička vozila, komercijalna vozila i idustrijske mašine, ali i vozila Formule 1. Kao predvodnik nove revolucije u tehnologiji prenosa za putnička vozila, ZF predstavlja prvi automatski sistem prenosa 1965. godine. U narednim godinama šireći portfolio proizvoda, proizvodi ZF kompanije nalaze se i u vozovima i avionima. Početkom novog veka, ZF postaje globalni lider u tehnologiji pogona i šasije, kao i aktivne i pasivne bezbednosti.


Sa tradicijom dužom od 100 godina, ZF tehnologija obuhvata oblasti kontrole kretanja vozila, integrisane sigurnosti, automatizovane vožnje i elektro-mobilnosti.

Kompanija na globalnom nivou ima 150.000 zaposlenih sa preko  240 lokacija u oko 40 zemalja sveta. U 2019. godini ZF je ostvario prodaju od 36,5 milijarde evra i kao takav je jedan od najvećih svetskih dobavljača u automobilskoj industriji.

Svojim širokim portfoliom proizvoda ZF unapređuje mobilnost i usluge za putnička vozila, komercijalna vozila i industrijsku tehnologiju.


ZF u Srbiji


Najmlađa i najbrže rastuća divizija kompanije ZF, divizija E-mobility proširila je svoj proizvodni kapacitet za proizvode fokusirane na elektro-mobilnost izgradnjom novog proizvodnog pogona ali i Tehnološkog centra u Pančevu. Fokus je na proizvodnji i razvoju novih generacija elektromotora i generatora za hibridne i električne pogone, kao i ručicama menjača i mikro prekidačima.

Rad na razvoju tehnologije budućnosti i misija stvaranja mobilnosti nove generacije su ono što čini ZF posebnim. Mogućnost rada na najkopleksnijim proizvodima automobliske industrije u okviru našeg tržišta, predstavlja jedinstvenu priliku za razvoj, učenje i ostavljanje našeg traga i doprinosa u novoj tehnološkoj revoluciji.

Kako je rast kompanije ZF Serbia d.o.o. kontinuiran, pored mnogobrojnih otvorenih radnih mesta u okviru same proizvodnje i sektorima koji podržavaju istu, u narednim godinama se očekuje veliki broj otvorenih radnih mesta u okviru Tehnološkog centra. Inženjeri sa i bez iskustva, imaće priliku da rade na razvoju novih generacija naših svetski priznatih proizvoda u okviru elektro-moblinosti, sa fokusom na razvoj e-motora.

Beneficije

Proces selekcije

Imajući u vidu da u svakom trenutku, ZF Serbia d.o.o. ima veliki broj otvorenih pozicija, nakon prijave kandidata i završenog pregleda pristiglih biografija, pozivaju se samo kandidati koji u najvećoj meri odgovaraju zahtevima oglašene pozicije.

Prvi krug selekcije čini kraći telefonski intervju sa našim regruterima, u trajanju od 15 do 20 minuta. U toku ovog razgovora, prolazi se kroz ključne stavke iz biografije kandidata, razgovara se o ambicijama, motivaciji i očekivanjima.

U zavisnosti od vrste pozicije, naredni krug selekcije prestavlja testiranje psihomotornih sposobnosti (plave kragne) ili tehnički intervju (bele kragne).

Nakon razgovora sa regruterom i testiranja u slučaju plavih kragni, kandidati koji u najvećoj meri ispunjavaju kriterijume, zakazuju se za tehnički intervju, koji se odvija uživo ili online, a u kome je glavni ispitivač stručnjak iz konkretne oblasti, budući nadređeni osobi zaposlenoj na poziciji za koju se vrši selekcija. U toku ovog kruga selekcije ispituju se konkretne veštine i znanja, neophodna za obavljanje posla koji obuhvata oglašena pozicija.

Nakon pozitivne povratne informacije sa tehničke strane, sledi finalni razgovor sa kolegama iz ljudskih resursa ili nekim od direktora kompanije u Pančevu, u skladu sa vrstom pozicije.

Tokom procesa selekcije, naši regruteri su tu za vas da odgovore na sva potencijalna pitanja i dogovore se sa vama o svakom narednom koraku, kako bi učinili celokupan proces što jasnijim i prijatnijim.

Vrsta selekcije
Test
Intervju

Kontakt

Društvene mreže
Adresa

7. Nova 7, Pančevo, Srbija

Kontakt
Matični broj

21365718

PIB

110587181

Broj zaposlenih

> 1000